Ако програмата не може да разпознае някои от символите

ABBYY FineReader използва данни за езика на документ при разпознаване на текст. Програмата може да не успее да разпознае някои символи в документа с непознати елементи (напр. кодови номера) защото езикът на документа може да не съдържа тези символи. За да разпознаете такива документи, можете да създадете потребителски език, който има всички необходими символи. Можете също да присвоите множество езици към езикови групи и да използвате тези групи за разпознаване.

Създаване на потребителски език

 1. От меню Инструменти изберете Редактор Езици…
 2. В диалоговия прозорец Редактор Езици щракнете върхуНов….
 3. В отворилия се диалогов прозорец изберете опцията Създаване на нов език на базата на съществуващ, после изберете езика, който ще се използва като основа за Вашия нов език и щракнете върху OK.
 4. Отваря се диалоговият прозорец Свойства на езиците. В този диалогов прозорец:
  1. Въведете името на новия език.
  2. Базовият език, който сте избрали по-рано, се показва в падащия списък Базов език. Можете да промените базовия език.
  3. Азбука съдържа азбуката на базовия език. Щракнете върху бутона , ако искате да редактирате азбуката.
  4. Има няколко опции по отношение на Речника, които ще се използват от програмата при разпознаване на текст и проверка на резултата:
   • Няма

Езикът няма да има речник.

 • Вграден речник

Използва се речникът, вграден в програмата.

 • Потребителски речник

Щракнете върху бутона Редакция…, за да зададете термините в речника или да импортирате съществуващ потребителски речник или текстов файл с кодиране Windows-1252 (термините трябва да са разделени от интервали или други символи, които не са от азбуката).

Забележка: Думите от потребителския речник няма да са маркирани като грешни, когато се проверява правописа в разпознатия текст. Те може да са написани с малки букви или изцяло с главни букви, или могат да започват с главна буква.

Думи в речника Думи, които няма да се приемат за грешни при проверка на правописа
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Регулярен израз

Можете да създадете персонализиран речник на езика, като използвате регулярни изрази.

За подробности вижте "Регулярни изрази."

 1. Езиците могат да имат няколко допълнителни свойства. За да промените тези свойства, щракнете върху бутона Разширени….

Ще се отвори диалоговият прозорец Разширени свойства на език. Тук можете да зададете:

 • символи, които могат да са в началото или края на дума
 • небуквени символи, които се появяват отделно от думите
 • символи, които могат да се появят в средата на думите и трябва да бъдат игнорирани.
 • символи, които не могат да се появят в текста, разпознат с използването на този речник (забранени символи)
 • всички символи, които могат да бъдат разпознати в езика.
 • Можете също да разрешите опцията Tекстът може да съдържа арабски числа, римски числа или съкращения
 1. Сега можете да изберете новосъздадения език при избор на езиците на документа.

Вижте "Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване" за повече информация за езиците на документа.

По подразбиране потребителските езици се съхраняват в папката за документи на FineReader. Можете също да запишете всички потребителски езици и потребителски модели в един файл. За да направите това, в меню Инструменти щракнете върху Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Четене, после върху бутона Запис във файл....

Създаване на езикова група

Ако възнамерявате често да използвате конкретна езикова комбинация, можете да създадете нова група за тези езици.

 1. От меню Инструменти изберете Редактор Езици….
 2. В отворилия се диалогов прозорец Редактор Езици щракнете върхуНов….
 3. В диалоговия прозорец Нов език или група, изберете Създаване на нова група езици и щракнете върху OK.
 4. В отворилия се диалогов прозорец Свойства на езикова група въведете името на новата група и изберете желаните езици.

Забележка: Ако знаете, че в текста няма да се включват определени символи, може да е по-удобно изрично да ги укажете в списъка със забранени символи. Указването на забранени символи може да увеличи качеството и скоростта на разпознаване. За да укажете забранените символи, щракнете върху бутона Разширени… в диалоговия прозорец Свойства на езикова група. В диалоговия прозорец Разширени свойства на езикова група въведете забранените символи в полето Забранени символи.

 1. Щракнете върху OK.

Новосъздадената група ще се добави към падащия списък Езици на документа в главната лента.

По подразбиране потребителските езикови групи се записват в папката за документи на FineReader. Можете също да запишете всички потребителски езици и потребителски модели в един файл. За да направите това, в меню Инструменти щракнете върху Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Четене, после върху бутона Запис във файл….

Съвет: Ако имате нужда от конкретна езикова комбинация в даден документ, можете да изберете желаните езици директно, без да създавате група.

 1. От падащия списък Езици на документа, изберете Още езици…
 2. В диалоговия прозорец Редактор Езици изберете Определете езиците ръчно.
 3. Изберете желаните езици и щракнете върху Отказ.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.