עורך PDF

עורך PDF הוא כלי קל לשימוש, המאפשר לך להציג מסמכי PDF ולחפש בהם, להוסיף ולמחוק עמודים או לארגן אותם מחדש, להעתיק טקסט ותמונות, לערוך טקסט ולהוסיף הערות למסמכים. אין צורך בהמרת מסמך ה-PDF לתבנית שניתן לערוך אותה, גם אם הוא מכיל סריקות בלבד, ללא שכבת טקסט.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.