אם טבלאות ותמונות לא זוהו

אם טבלה לא זוהתה

אזורי טבלה מכילים טבלאות וטקסט המאורגן באופן הדומה לטבלה. אם התוכנית לא מצליחה לשרטט כראוי אזור טבלה מסביב לטבלה, השתמש בכלי טבלה כדי לשרטט את האזור ידנית.

 1. לחץ על בסרגל הכלים הנמצא בחלק העליון של החלונית תמונה, והשתמש במצביע העכבר כדי לשרטט אזור טבלה מסביב לטבלה.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על הטבלה, ולחץ על Analyze Table Structure בתפריט הקיצור, או לחץ על בסרגל הכלים המוקפץ של אזור הטבלה.
 3. השתמש בסרגל הכלים המוקפץ, בתפריט הקיצור של אזור הטבלה או בפקודות בתפריט Area כדי לערוך את התוצאות.
 4. הפעל שוב את התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR).

ניתן גם להקצות את הסוג טבלה לאזור מסוג אחר. לשם כך, לחץ עם הלחצן הימני על האזור, ולחץ על Change Area Type To > Table בתפריט הקיצור.

אם ABBYY FineReader לא מצליח לזהות כראוי את השורות ואת העמודות בטבלה באופן אוטומטי, תוכל לכוונן ידנית את הפריסה ולהפעיל שוב את תהליך זיהוי התווים האופטי (OCR).

 • ניתן להשתמש בפקודות בתפריט Area ובתפריט הקיצור של אזור טבלה כדי:
  • Analyze Table Structure (מנתח באופן אוטומטי את מבנה הטבלה, וחוסך לך את הטרחה שבשרטוט ידני של מפרידים אנכיים ואופקיים).
  • Split Cells, Merge Cells, Merge Rows (מאפשר לך לתקן שורות או עמודות שזוהו באופן שגוי).
 • השתמש בסרגל הכלים המוקפץ של אזור הטבלה שנבחר כדי להוסיף מפריד אופקי או אנכי, למחוק מפרידי טבלה, לנתח מבנה טבלה, לפצל תאי טבלה או כדי למזג שורות או תאי טבלה. לשם כך, לחץ על אזור הטבלה, ולאחר מכן לחץ על הכלי המתאים בסרגל הכלים המוקפץ:
  .

עצה. לחץ על הכלי בסרגל הכלים המוקפץ כדי לבחור אובייקטים.

הערה:

 1. ניתן להחיל את פקודת פיצול התא רק על תאי טבלה שמוזגו קודם לכן.
 2. כדי למזג או לפצל שורות או תאי טבלה, בחר אותם בתמונה, ולאחר מכן לחץ על פקודת התפריט או על הכלי המתאימים.
 3. אם הטבלה מכילה תאי טקסט אנכיים, ייתכן שתצטרך לשנות תחילה את תכונות הטקסט.
 4. אם תא כלשהו בטבלה מכיל תמונה בלבד, בחר באפשרות Treat selected cells as picture בחלונית Area Properties (כדי לפתוח חלונית זו, לחץ עם הלחצן הימני על אזור כלשהו, ולחץ על Properties בתפריט הקיצור).

אם תא כלשהו מכיל שילוב של תמונות וטקסט, בחר את התמונה כדי להפוך אותה לאזור ייעודי בתוך התא.

ראה גם: :

אם תמונה לא זוהתה

אזורי תמונה מכילים תמונות. ניתן גם להשתמש באזורי תמונה עבור קטעי טקסט שאינך רוצה שיזוהו. אם התוכנית לא מצליחה לשרטט כראוי אזור תמונה מסביב לתמונה, השתמש בכלי תמונה כדי לשרטט את האזור ידנית.

 1. בחר בכלי בסרגל הכלים הנמצא בחלק העליון של החלונית תמונה, והשתמש במצביע העכבר כדי לשרטט אזור תמונה מסביב לתמונה.
 2. הפעל שוב את התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR).

אם קיים טקסט המודפס מעל לתמונה במסמך שלך, שרטט אזור תמונת רקע מסביב לתמונה.

 1. בחר בכלי בסרגל הכלים הנמצא בחלק העליון של החלונית תמונה, והשתמש במצביע העכבר כדי לשרטט אזור תמונת רקע מסביב לתמונת הרקע.
 2. הפעל שוב את התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR).

ניתן גם להקצות את הסוג תמונה אותמונת רקע לאזור מסוג שונה שזוהה באופן אוטומטי. לשם כך, לחץ עם הלחצן הימני על האזור שאת הסוג שלו ברצונך לשנות, ולאחר מכן לחץ על Change Area Type To > Picture (או Background Picture) בתפריט הקיצור.

למידע נוסף על אזורים, סוגי אזורים וכיצד לערוך אותם, עיין בדף עריכת אזורים.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.