שילוב עם יישומים נוספים

ABBYY FineReader משתלב עם Windows Explorer, כדי לאפשר לך להתחיל עיבוד של מסמכי PDF, מסמכי Office וקובצי תמונה בלחיצה פשוטה עליהם עם לחצן העכבר הימני.

בנוסף, תוכל לבצע ולשמור שינויים במסמכי PDF המאוחסנים בשרת Microsoft SharePoint.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.