סריקה אל PDF

המשימה Scan to PDF בחלון משימה חדשה מאפשרת לך ליצור מסמכי PDF מתמונות שהתקבלו מסורק או ממצלמה דיגיטלית.

 1. פתח את החלון משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על Scan to PDF.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Image quality אפשרות זו קובעת את איכות התמונות, המשפיעה על גודל קובץ הפלט שמתקבל. הגדרות האיכות הבאות זמינות:
   • Best quality
    בחר באפשרות זו כדי לשמור על האיכות של התמונות ושל תמונת העמוד. הרזולוציה המקורית תישמר.
   • Balanced
    בחר באפשרות זו כדי להקטין את קובץ הפלט מסוג PDF בלי לאבד הרבה מאיכות התמונה.
   • Compact size
    בחר באפשרות זו כדי לקבל קובץ PDF קטן על חשבון איכות התמונה.
   • Custom...
    בחר באפשרות זו כדי להתאים אישית את שמירת התמונה. בתיבת הדו-שיח Custom Settings, ציין את הערכים הרצויים, ולחץ על OK.
  2. Create PDF/A documents
   בחר באפשרות זו כדי ליצור מסמך תואם PDF/A.
  3. Use MRC compression
   בחר באפשרות זו כדי להחיל דחיסת Mixed Raster Content (MRC)‎, על מנת להקטין את הקובץ ללא ירידה ניכרת באיכות התמונה.
  4. Recognize text on images
   בחר באפשרות זו אם תרצה שזיהוי התווים האופטי (OCR) יתחיל באופן אוטומטי.
  5. OCR languages
   השתמש באפשרות זו כדי לציין את שפות המסמך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  6. Image preprocessing settings...
   השתמש באפשרות זו כדי לציין הגדרות עיבוד מקדים לתמונה, כגון זיהוי כיוון עמוד והגדרות של עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  7. More options...
   פותח את המקטע PDF של Format Settings של תיבת הדו-שיח Options, שבו ניתן לציין הגדרות נוספות (ניתן גם לפתוח תיבת דו-שיח זו בלחיצה על Options... בתפריט Tools).
 6. לחץ על Scan to PDF.
 7. תוצג תיבת דו-שיח המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים נוספים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. בסיום הסריקה, העמודים שנסרקו יעובדו באמצעות ההגדרות שציינת, יומרו ל-PDF, וייפתחו בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).
 10. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את ה-PDF שנוצר.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.