סריקה אל תבניות נוספות

המשימה Scan to Other Formats בחלון משימה חדשה מאפשרת לך ליצור מסמכים בתבניות נפוצות (‎*.pptx‏, ‎*.odt‏, ‎*.html‏, ‎*.epub‏, ‎*.fb2‏, ‎*.rtf‏, ‎*.txt‏, ‎*.csv ו-‎*.djvu) מתמונות שהתקבלו מסורק או ממצלמה דיגיטלית.

 1. פתח את החלון משימה חדשה, לחץ על הכרטיסייה Scan, ולאחר מכן לחץ על המשימה Scan to Other Formats.
 2. בחר מכשיר, וציין הגדרות סריקה.
 3. לחץ על הלחצן Preview, או לחץ במיקום כלשהו בתוך התמונה.
 4. סקור את התמונה. אם אינך מרוצה מאיכות התמונה, שנה את הגדרות הסריקה, ולחץ שוב על הלחצן Preview.
 5. ציין הגדרות המרה. הגדרות אלה קובעות את המראה ואת המאפיינים של מסמך הפלט.
  1. Select output format
   השתמש באפשרות זו כדי לבחור את התבנית הרצויה לקובץ הפלט.
  2. OCR languages
   בחר את שפות המסמך שלך. ראה גם: שפות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏.
  3. Image preprocessing settings...
   ציין הגדרות עיבוד מקדים לתמונה, כגון זיהוי כיוון עמוד והגדרות של עיבוד מקדים אוטומטי. הגדרות אלה עשויות לשפר באופן משמעותי את תמונות המקור, כדי להשיג רמת דיוק גבוהה יותר של זיהוי תווים אופטי (OCR). ראה גם: אפשרויות עיבוד תמונה.
  4. More options...
   פותח את המקטע עם ההגדרות של התבנית הנבחרת בכרטיסייה Format Settings של תיבת הדו-שיח Options, שבו ניתן לציין הגדרות נוספות (ניתן גם לפתוח תיבת דו-שיח זו בלחיצה על Options... בתפריט Tools).
 6. לחץ על סריקה אל <format>.
 7. תוצג תיבת דו-שיח המציגה מד התקדמות ועצות.
 8. לאחר סריקת העמוד, תופיע תיבת דו-שיח שתבקש ממך להחליט על הצעד הבא.
  לחץ על Scan Again כדי לסרוק עמודים נוספים באמצעות ההגדרות הקיימות, או לחץ על Finish Scanning כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
 9. ציין את התיקייה שבה ברצונך לשמור את מסמך הפלט.

בסיום המשימה, ייווצרו בתיקייה שציינת קובצי פלט בתבנית שציינת. כל תמונות המסמך ייפתחו גם בעורך זיהוי התווים האופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.