אם המבנה המורכב של מסמך הנייר לא שוכפל

לפני הפעלת תהליך של זיהוי תווים אופטי (OCR‏), ABBYY FineReader 14 מבצע ניתוח של המבנה הלוגי של המסמך, ומזהה אזורים המכילים טקסט, תמונות, טבלאות וברקודים. לאחר מכן, התוכנית מסתמכת על ניתוח זה כדי להחליט אילו חלקים של התמונה יש לזהות ואת סדר הזיהוי הנכון שלהם. מידע זה עוזר ליצור מחדש את העיצוב של המסמך המקורי.

כברירת מחדל, ABBYY FineReader 14 ינתח את המסמכים באופן אוטומטי. במקרה של פריסות מורכבות ביותר, ייתכן שהתוכנית תבצע טעויות בקביעת סוג של אזור או באיתור הגבולות שלו. במקרים רבים, קל יותר לתקן אזורים שגויים באופן ידני מאשר לשרטט את כל האזורים מחדש.

השתמש בכלים ובפקודות שלהלן כדי לתקן אזורים:

  • הכלים לכוונון ידני של אזורים, בסרגל הכלים שנמצא בחלק העליון של החלונית תמונה.
  • פקודות תפריט הקיצור הזמינות בלחיצה עם הלחצן הימני על האזור שנבחר בחלונית תמונה או בחלונית שינוי גודל תצוגה.
  • פקודות בתפריט Area.

זכור לבצע שוב זיהוי של המסמך לאחר ביצוע הכוונונים הרצויים, כדי שהשינויים שביצעת באזורים ישתקפו בטקסט המזוהה.

למידע נוסף על אזורים, עיין בדף עריכת אזורים.

הגדרות של זיהוי תווים אופטי (OCR), מאפייני האזור ואפשרויות השמירה הנבחרות משפיעים גם על איכות שמירת הפריסה של המסמך המקורי. ראה גם: אפשרויות זיהוי תווים אופטי (OCR), עריכת מאפייני אזור, שמירת תוצאות של זיהוי תווים אופטי (OCR).

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.