גופנים הנדרשים לתצוגה נכונה של טקסטים בשפות נתמכות

שפות של זיהוי תווים אופטי (OCR)‏ גופן
אבחזית Arial Unicode MS(*)
אווארית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אגול Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אדיגית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
אלטאי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
ערבית Arial Unicode MS(*)
ארמנית (מזרחית, מערבית, גרבר)* Arial Unicode MS(*)
בשקירית* Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
וייטנאמית Arial Unicode MS(*)
גאגאוזית Arial Unicode MS(*)
דארגווה Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
זולו Arial Unicode MS,(*), Lucida Sans Unicode
עברית Arial Unicode MS(*)
יידיש Arial Unicode MS(*)
אינגוש Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
קברדיאן Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
סינית (מפושטת), סינית (מסורתית)

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

קוריאנית, קוריאנית (הנגול)

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

קוריאק Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
לאק Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
לזגי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
מאנסי Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
מארי Arial Unicode MS(*)
אוסטית Arial Unicode MS(*)
רוסית (האיות הישן) Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
טבסאראן Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
טג'יקית Arial Unicode MS(*), Palatino Linotype
תאילנדית Arial Unicode MS(*), Aharoni, David, Levenim mt, Miriam, Narkisim, Rod
אודמורט Arial Unicode MS(*)
חקאס Arial Unicode MS(*)
קאנטי Arial Unicode MS(*)
האוסה Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
צ'צ'נית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
צ'ובאש Arial Unicode MS(*)
צ'וקצ'ית Arial Unicode MS(*), Lucida Sans Unicode
יאקוט Arial Unicode MS(*)
יפנית

Arial Unicode MS(*), SimSun fonts

Example SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei, YouYuan, PMingLiU, MingLiU, Ming(for-ISO10646), STSong

איפה ניתן למצוא/מצורף ל-

(*) Microsoft Office 2000 או גרסה מאוחרת יותר

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.