שימוש בסגנונות

בעת זיהוי טקסט, ABBYY FineReader מזהה את הסגנונות ואת העיצוב שבהם נעשה שימוש במסמך המקורי. הסגנונות והעיצוב האלה משוכפלים במסמך הפלט. ניתן לסקור ולערוך את סגנונות המסמך וליצור סגנונות חדשים בחלונית טקסט.

כדי להחיל סגנון על קטע טקסט:

  1. בחר את קטע הטקסט הרצוי בחלונית טקסט.
  2. לחץ עם הלחצן הימני על הקטע שנבחר, ולחץ על Properties בתפריט הקיצור.
  3. בחר את הסגנון הרצוי בחלונית Text Properties.

בעת שמירת טקסטים מזוהים בתבנית DOCX‏, ODT או RTF, ניתן לשמר את כל הסגנונות הקיימים. ראה גם: תבנית DOC(X)/RTF/ODT.

כדי ליצור, לשנות ולמזג סגנונות:

  1. לחץ על Tools > Style Editor....
  2. בתיבת הדו-שיח Style Editor, בחר בסגנון הרצוי, ושנה את השם, הגופן, גודל הגופן, המרווח בין התווים וקנה המידה שלו.
  3. כדי ליצור סגנון חדש, לחץ על הלחצן New. הסגנון החדש שנוצר יתווסף אל רשימת הסגנונות הקיימים, שבה תוכל לשנות אותו.
  4. כדי למזג סגנונות מרובים לסגנון אחד, בחר את הסגנונות שברצונך למזג, ולחץ על הלחצן Merge.... בתיבת הדו-שיח מיזוג סגנונות, ציין את הסגנון שבו תרצה למזג את הסגנונות שנבחרו.
  5. לחץ על OK כדי לשמור את השינויים.

ניתן לנווט בין קטעי טקסט המודפסים בסגנונות זהים. לשם כך, בתיבת הדו-שיח Style Editor, בחר בסגנון הרצוי, ולחץ על Previous Fragment או Next Fragment.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.