הגדרות DjVu

ההגדרות הבאות זמינות:

Save mode

בחר את ההגדרה המתאימה בהתאם לאופן שבו בכוונתך להשתמש במסמך הפלט.

  • Text under the page image
    אפשרות זו שומרת את העמוד במלואו כתמונה, והטקסט המזוהה מוצב מתחתיה. כתוצאה מכך, מתקבל מסמך DjVu ניתן לחיפוש, שנראה כמעט בדיוק כמו המקור.
  • Page image only
    אפשרות זאת שומרת את התמונה המדויקת של העמוד. מסמך הפלט ייראה כמעט בדיוק כמו המקור, אך לא ניתן יהיה לבצע חיפוש בטקסט שבמסמך.

הגדרות תמונה

מסמכים שמכילים מספר גדול של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. ניתן לשנות את איכות התמונות ואת גודל הקובץ שיתקבל באמצעות האפשרויות שברשימה הנפתחת Image quality.

עצה. כדי לשנות את הגדרות שמירת התמונה, לחץ על Custom.... בתיבת הדו-שיח Custom Settings, בחר בהגדרות הרצויות, ולחץ על OK.

Multiple layers

תבנית DjVu משתמשת בטכניקת דחיסה מיוחדת, שמפרידה תמונת עמוד לשכבות, ומחילה על כל אחת מהן שיטות דחיסה שונות. כברירת מחדל, ABBYY FineReader יקבע באופן אוטומטי אם יש להשתמש בעמוד בדחיסה מרובת שכבות (כלומר, האפשרות שכבות מרובות תוגדר בתור Automatic). הגדר את האפשרות שכבות מרובות בתורAlways on אם ברצונך להשתמש בדחיסה מרובת שכבות בכל העמודים, או בתור Always off אם אין ברצונך להשתמש בדחיסה מרובת שכבות.

Preserve document metadata, such as authors and keywords

משמר את המטה-נתונים בעת שמירת המסמך. כברירת מחדל, אפשרות זו מוגדרת כזמינה.

אם ברצונך לבצע שינויים במטה-נתונים של המסמך, לחץ על הלחצן Edit Metadata..., בצע את השינויים הרצויים, ולחץ על OK.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.