PDF-indstillinger

Der findes følgende indstillinger:

Billedkvalitet

Hvis teksten indeholder mange billeder, eller hvis du vælger at gemme sidebilledet sammen med den genkendte tekst, kan den resulterende PDF-fil være ganske stor. Billedkvaliteten og den resulterende fils størrelse kan finindstilles ved hjælp af indstillingerne i Billedkvalitet rullelisten:

 • Bedste kvalitet
  Vælg denne mulighed for at bevare kvaliteten af billederne eller sidebilledet. Kildebilledets oprindelige opløsning bliver bevaret.
 • Balanceret
  Vælg denne mulighed for at reducere PDF-filens størrelse, mens billedernes eller sidebilledets kvalitet holdes på et forholdsvist højt niveau.
 • Kompakt størrelse
  Vælg denne indstilling for at reducere størrelsen på den endelige PDF-fil. Billedernes og sidebilledets opløsning bliver reduceret til 300 dpi, hvilket påvirker kvaliteten.
 • Tilpasset...
  Vælg denne indstilling hvis du vil angive brugerdefinerede indstillinger for billedkvalitet. I Brugerdefinerede indstillinger dialogboksen skal du vælge de ønskede indstillinger og klikke på OK.

Opret PDF/A-dokumenter

Aktiver denne indstilling hvis du vil oprette et PDF/A-dokument og vælg PDF/A-versionen du vil bruge.

Opret PDF/UA-dokumenter (kræver OCR)

Aktiver denne indstilling hvis du vil oprette et PDF/UA-dokument. Vær opmærksom på, at det resulterende dokument måske ikke ser ud præcis som originalen.

Beskyt dokumenter med adgangskoder

Denne indstilling giver dig mulighed for at beskytte dit PDF-dokument med en adgangskode for at forhindre uautoriseret åbning, udskrivning eller redigering. Klik på Indstillinger... knappen og angiv indstillinger for beskyttelse i dialogboksen der åbnes:

 • Adgangskode for åbning af dokument
  Hvis dokumentet har en adgangskode for åbning af dokument, vil brugere kun være i stand til at åbne det efter indtastning af adgangskoden du anfører. Sådan indstilles en adgangskode for dokumentet:
  1. Aktiver Begræns adgang med en adgangskode til Åbning af Dokument indstillingen.
  2. Indtast en adgangskode og bekræft den.
   Deaktiver Skjul tegn muligheden hvis du ønsker at tegnene der udgør din adgangskode skal være synlige i Dokument åbn adgangskode feltet.
 • Adgangskode for tilladelser
  Denne adgangskode beskytter PDF-dokument mod uautoriseret redigering og udskrivning og forhindrer at brugere, der ikke kender adgangskoden kan kopiere indholdet til et andet program. Brugere vil kun være i stand til at udføre alle disse handlinger efter indtastning af den adgangskode, du anfører. Sådan indstilles denne adgangskode:
  1. Aktiver Begræns udskrivning og redigering med en Tilladelse-adgangskode indstillingen.
  2. Indtast en adgangskode og bekræft den.
   Deaktiver Skjul tegn muligheden hvis du ønsker at tegnene der udgør din adgangskode skal være synlige i Tilladelsesadgangskode feltet.

   Vælg derefter de handlinger du vil tillade at brugerne kan udføre.
   • Udskrivning Rullelisten indeholder indstillinger der tillader eller begrænser udskrivning af dokumentet.
   • Redigering Rullelisten indeholder indstillinger der tillader eller begrænser redigering af dokumentet.
   • Tillad tekstkopiering, billeder og andet indhold Indstillingen tillader brugere at kopiere indhold (tekst, billeder, osv.) fra dokumentet. Hvis du ønsker at forbyde sådanne handlinger, skal du sørge for at denne indstilling ikke er valgt.
   • Tillad skærmlæsere at læse tekst Indstillingen tillader skærmlæser-softwaren at læse tekst fra dokumentet, når det er åbent. Hvis du ønsker at forbyde sådanne handlinger, skal du sørge for at denne indstilling ikke er valgt.
 • Krypteringsniveau:
  Kryptér Rullelisten indeholder indstillinger, der krypterer dokumenter beskyttet med adgangskode.
 • 128-bit AES er en forholdsvis stærk krypteringsalgoritme baseret på AES-standarden.
 • 256-bit AES er en stærk krypteringsalgoritme baseret på AES-standarden.

Vælg en af indstillingerne fra Kryptering rullelisten. Alle dokumenters indhold krypterer hele dokumentet, mens Alle dokumenters indhold undtaget metadata lader dokumentets data forblive ukrypteret og læsbar.

Slet objekter og data

Aktiver denne indstilling hvis du ikke ønsker at bevare forskellige objekter i PDF-dokumentet og klik derefter på Vælg... knappen for at vælge hvilke objekter, du ikke ønsker at beholde:

 • Kommentarer og anmærkninger
  Noter, anmærkninger, figurer og tekstblokke vil ikke blive gemt.
 • Links, medier, handlinger, scripts og formulardata
  Interaktive elementer vil ikke blive gemt.
 • Bogmærker
  Bogmærker vil ikke blive gemt.
 • Vedhæftninger
  Vedhæftede filer vil ikke blive gemt.

Brug ét papirformat for alle sidebilleder

Hvis denne indstilling er deaktiveret, bevares sidebilleders oprindelige papirstørrelse. Aktiver denne indstilling hvis du vil bruge en bestemt papirstørrelse i dit PDF-dokument.

Brug MRC-komprimering (kræver OCR)

Hvis du vælger denne indstilling, vil MRC-komprimeringsalgoritmen blive brugt, hvilket i høj grad reducerer filstørrelsen og bevarer billedets visuelle kvalitet.

Brug MRC-komprimering (kræver OCR) Indstillingen findes for søgbare PDF-dokumenter, når Tekst under side billede indstillingen er aktiveret.

Brug ABBYY PreciseScan til at udjævne tegn på sidebilleder

Aktiver denne indstilling hvis du vil bruge ABBYY PreciseScan teknologi til at udjævne tegnene i dokumentet. Som følge deraf vil tegn ikke se pixelerede ud, selv når du zoomer ind på siden.

Søgbare PDF-indstillinger

Med denne gruppe indstillinger kan du bestemme hvilke dele af dit PDF-dokument, du ønsker at gemme. Vælg en af følgende indstillinger alt efter hvordan du planlægger at bruge dit dokument:

 • Kun tekst og billeder
  Denne indstilling gemmer kun genkendt tekst og tilhørende billeder. Siden vil være fuldt søgbar og PDF-filen vil være lille. Det endelige dokuments udseende kan være lidt anderledes end originalens
 • Tekst for side billede
  Denne indstilling gemmer baggrunden og billederne fra det oprindelige dokument og placerer den genkendte tekst hen over dem. Normalt kræver denne PDF-type mere diskplads end Kun tekst og billeder. Der kan søges i det endelige PDF-dokument. I nogle tilfælde kan det endelige dokuments udseende være lidt anderledes end originalens.
 • Tekst under side billede
  Denne valgmulighed gemmer hele siden som et billede og placerer den genkendte tekst nedenunder. Tekstlaget gør det muligt at søge i dokumentet og kopiere tekst, mens sidebillederne sikrer, at dokumentet stort set ser ud som originalen.

Opret bogmærker fra overskrifter

Vælg denne mulighed hvis du ønsker at oprette en indholdsfortegnelse ud fra dokumentoverskrifter.

Opret PDF-mærker

Vælg denne indstilling for at tilføje PDF-koder til output PDF-dokumentet.

Ud over tekst og illustrationer kan PDF-filer indeholde oplysninger om dokumentstrukturen, f.eks. logiske dele, billeder og tabeller. Disse oplysninger gemmes i PDF-koder. En PDF-fil udstyret med sådanne koder kan blive ændret, så den passer til forskellige skærmstørrelser og ser godt ud på håndholdte enheder.

Skrifttyper

Når du gemmer tekster i PDF, kan du enten bruge Adobe skrifttyper eller de Windows skrifttyper, som er installeret på din computer. For at angive det skrifttypesæt der skal bruges, skal et af følgende elementer fra rullelisten vælges:

 • Brug foruddefinerede skrifttyper
  PDF-filen vil bruge Adobe-skrifttyper, for eksempel: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Brug Windows-skrifttyper
  Filen vil bruge Windows skrifttyper installeret på din computer.

For at indlejre skrifttyper i PDF-dokumentet skal du vælge Skrifttypeforankring indstillingen. Dette vil gøre dokumentfilen større, men dokumentet vil se ens ud på alle computere.

Skrifttypeforankring er kun tilgængelig for Kun tekst og billeder og Tekst for side billede PDF-dokumenter.

Bevar dokument-metadata, såsom forfattere og søgeord

Bevarer metadata i dokumentet, når det gemmes i PDF-format. Denne indstilling er aktiveret som standard.

Hvis du vil foretage ændringer til dokumentets metadata, skal du klikke på Redigér Metadata... knappen, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.