Ordliste

A

ABBYY FineReader opgave er et sæt på hinanden følgende trin, som programmet skal udføre for at behandle et dokument. ABBYY FineReader 14 indeholder en række indbyggede opgaver til de mest almindelige behov for dokumentbehandling. Brugere kan også oprette deres brugerdefinerede opgaver. Indbyggede opgaver kan startes i vinduet Ny opgave.

ABBYY Hot Folder er en planlægningsagent, der tillader, at brugere vælger en mappe med billeder og specificerer tiden for billedbehandling i denne mappe. ABBYY FineReader vil automatisk behandle billederne fra den valgte mappe.

ABBYY Screenshot Reader er et program, der gør det muligt for brugere at oprette skærmbilleder og genkende tekst på dem.

ADF (Automatisk dokumentføder) er en enhed, der automatisk føder dokumenter til en scanner. En scanner med en ADF kan scanne flere sider uden manuel indblanding.ABBYY FineReader kan arbejde med flersidede dokumenter.

Adgangskode for åbning af dokument er et password, der forhindrer brugere i at åbne et PDF-dokument, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret.

Adgangskode for tilladelser er en adgangskode, der forhindrer brugere i at udskrive og redigere et PDF-dokument, medmindre de indtaster adgangskoden, som forfatteren har specificeret. Hvis der er valgt nogle sikkerhedsindstillinger til dokumentet, vil andre brugere ikke kunne ændre disse indstillinger, før de indtaster adgangskoden.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) er en teknologi, der øger konverteringskvaliteten for flerside dokumenter. For eksempel kan den genkende elementer som overskrifter, sidehoveder og sidefødder, fodnoter, sidenummerering og underskrifter.

Aktive område er et aktuelt udvalgt område på billedet, der kan slettes, flyttes eller redigeres. For at gøre et område aktivt skal du klikke på det. Rammen omkring et aktivt område er fed og har håndtag, der kan trækkes for at ændre dets størrelsen.

Aktivering er processen med at modtage en speciel kode fra ABBYY, der tillader brugeren at anvende sin kopi af produktet i fuld version på en bestemt computer.

Automatiserede opgaver: En komponent til opgavestyring i ABBYY FineReader 14, der giver dig mulighed for at lave, oprette, og starte ABBYY FineReader opgaver.

Til toppen

B

Baggrundsbilledeområde er et billedområde, der indeholder et billede med tekst påtrykt over det.

Billedområde er et billedområde, der indeholder et billede. Denne type område kan indramme et egentligt billede eller andre genstande (f.eks. et tekstfragment), der skal vises som et billede.

D

Dokumentanalyse er processen at identificere den logiske struktur i et dokument og områder, der indeholder forskellige typer af data. Dokumentanalyse kan udføres automatisk eller manuelt.

Dokumenttype er en parameter, der fortæller programmet, hvordan den oprindelige tekst blev udskrevet (f.eks. på en laserprinter, en skrivemaskine, osv.). For laserprintede tekster, vælg Auto, for maskinskrevne tekster, vælg Skrivemaskine, for faxer, skal du vælge Fax.

dpi (punkter pr. tomme) er en måleenhed for billedopløsning.

Driver er et softwareprogram, der styrer computertilbehør (f.eks. en scanner, en monitor, osv.).

F

Farvetilstand bestemmer, om dokumentets farver skal bevares. Sort-hvide billeder resulterer i mindre OCR-projekter og er hurtigere at behandle.

Forkortelser ien kortere form af et ord eller en sætning (f.eks. MS-DOS står for Microsoft Disk Operating System, FN for Forenede Nationer, osv.).

G

Genkendelsesområde et billedområde, som ABBYY FineReader bør analyserer automatisk.

Genvejsmenu er den menu, der vises når du højreklikker på noget, som et område eller en anden del af et dokument.

I

Ignorerede tegn er alle tegn der ikke er bogstaver, der findes i ord (fx stavelsestegn eller accent). Disse tegn ignoreres under stavekontrollen.

Til toppen

K

Kodet PDF er et PDF dokument, der indeholder information om dokumentstrukturen, som dens logiske dele, billeder og tabeller. Strukturen i et dokument er kodet i PDF-koder. En PDF-fil med sådanne koder kan blive ændret, så det passer til forskellige skærmstørrelser og vises godt på håndholdte enheder.

L

Licensstyring er et hjælpeprogram til styring af ABBYY FineReader licenser og aktivering ABBYY FineReader 14 Corporate.

Ligatur er en kombination af to eller flere tegn, som hænger sammen (f.eks. fi, fl, ffi). Disse tegn er svære for ABBYY FineReader at separere. OCR-præcisionen bliver forbedret ved at behandle dem som et tegn.

Lysstyrke er en billedparameter, der afspejler mængden af hvidt i et billede. Større lysstyrke gør billedet "hvidere". Angivelse af en passende værdi for lysstyrke øger genkendelseskvaliteten. Se også: Tip til scanning.

M

Mønster er et sæt af associationer mellem midlede tegnbilleder og deres respektive navne. Mønstre oprettes, når du træner ABBYY FineReader på en bestemt tekst.

O

OCR (Optical Character Recognition - optisk tegngenkendelse) er en teknologi, der gør det muligt for computere at læse tekst, billeder, tabeller og andre formateringselementer.

OCR-projekt er et projekt oprettet af ABBYY FineReader for at behandle et dokument. Det indeholder billederne af dokumentsiderne, deres genkendte tekst (om nogen), og programindstillingerne.

OCR-projektindstillingerer sættet af indstillinger, der kan vælges i Indstillinger dialogboksen (klik på Redskaber > Indstillinger... for at åbne denne dialogboks). Disse indstillinger inkluderer også brugersprog og mønstre. OCR-Projektindstillinger kan gemmes og derefter bruges i andre OCR-projekter.

Omnifont system er et genkendelsessystem, der genkender tegnsæt i enhver skrifttype uden forudgående træning.

Område er en del af et billede, der er omgivet af en ramme og indeholder en bestemt type oplysninger. Inden der udføres OCR, registrerer ABBYY FineReader tekst-, billed-, tabel-, og stregkodeområder, for at kunne bestemme hvilke billedafsnit der skal genkendes og i hvilken rækkefølge.

Områdeskabelon er en skabelon, der indeholder information om størrelserne og placeringerne af områder, i dokumenter med ensartet udseende.

Opløsning er en scanningsparameter, der måles i dpi (punkter pr. tomme). Opløsning på 300 dpi skal anvendes til tekstsæt i 10 pt skrifttype og større, 400 til 600 dpi er bedre for tekster med små skrifttypestørrelser (9 pt og mindre).

Til toppen

P

Paradigme er et sæt af alle grammatiske former af et ord.

PDF (Portable Document Format) er et fælles dokumentformat. En PDF-fil ser ens ud, uanset hvilken computer den vises på takket være de detaljerede beskrivelser af tekst, skrifttyper og grafik, som den indeholder.

PDF-sikkerhedsindstillinger er begrænsninger, der forhindrer et PDF-dokument i at blive åbnet, redigeret, kopieret eller udskrevet. Disse indstillinger inkluderer adgangskoder for dokumentåbning, adgangskoder for tilladelser, og krypteringsniveauer.

Primær form er ordbogsformen af et ord (hovedord i ordbøger er normalt angivet i deres primære former).

Produkt-ID genereres automatisk på grundlag af hardwarekonfigurationen ved aktivering af ABBYY FineReader på en bestemt computer. Det indeholder ikke nogen personlige oplysninger eller oplysninger om software eller data, der lagres på din computer.

S

Sammensatte ord er et ord sammensat af to eller flere eksisterende ord. I ABBYY FineReader er et sammensat ord et ord, som programmet ikke kan finde i sin ordbog, men som kan skabes ud fra to eller flere ord fra ordbogen.

Scanner er en enhed til at indlæse billeder i en computer.

Scanningstilstand er en scanningsparameter, der bestemmer om et billede skal scannes i sort og hvid, gråtone eller farve.

Separatorer er symboler, der kan adskille ord (f.eks. /, \, streg) og er separeret fra selve ordene af mellemrum.

Serienummer er et unikt nummer du modtager, når du køber programmet. Det bruges under aktivering.

Sidehoveder og sidefødder er billeder eller tekst i den øverste eller nederste margin af en side. Sidehoveder er placeret øverst på siden, og sidefødder er placeret nederst.

Sidelayout er placeringen af tekst, tabeller, billeder, paragraffer og kolonner på en side. Skrifttyper, skriftstørrelser, skrifttypefarver, tekstbaggrund og tekstens retning er også en del af sidelayoutet.

Skrifttype med fast bredde er en skrifttype (som Courier New), hvor alle tegn har samme bredde. For bedre OCR resultater på skrifttyper med fast bredde, påOCR fanen i Indstillinger dialogboksen, vælg Skrivemaskine i Dokumenttype gruppen af muligheder.

Skrifttypeeffekter er udseendet af en font (f.eks. fed, kursiv, understreget, gennemstreget, sænket, fremhævet, små bogstaver).

Spejlvendt billede er et billede med hvide tegn udskrevet på en mørk baggrund.

Stregkodeområde er et billedområde, der indeholder en stregkode.

Support-id er en unik identifikation af et serienummer, der indeholder oplysninger om licensen og den computer, hvorpå den bruges. Et Support-ID giver ekstra beskyttelse og kontrolleres af den tekniske support, før teknisk support ydes.

Til toppen

T

Tabelområde er et billedområde, der indeholder data i tabelform. Når programmet læser denne type område, trækker det lodrette og vandrette separatorer inde i området for at danne en tabel. Dette område er derefter gengivet som en tabel i outputteksten.

Tastaturgenveje er taster eller kombinationer af taster, der udløser en bestemt handling, når der trykkes på dem. Brug af genvejstaster kan øge din produktivitet betragteligt.

Tegn, der ikke er tilladt er tegn, som du tror aldrig vil forekomme i en tekst, der skal genkendes. Specificering af disse forbudte tegn, øger hastigheden og kvaliteten af OCR.

Tegntabel er en tabel, der skaber overensstemmelse mellem tegn og deres koder. Brugere kan vælge de ønskede tegn fra dem, der er tilgængelige på kodesiden.

Tekstområde er et område, der indeholder tekst. Tekstområder bør kun indeholde enkeltkolonne tekst.

Træning er processen til at etablere en sammenhæng mellem et tegnbillede og selve tegnet. Se også: Hvis det udskrevne dokument indeholder skrifttyper, der ikke er standard.

U

Unicode er en international tegnkodningsstandard for tekst udviklet af Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Unicode-standarden giver et 16-bit-system til kodning af symboler, der let kan udvides, fra næsten alle moderne sprog. Det angiver, hvordan symboler skal kodes og bestemmer, hvilke algoritmer og karakteregenskaber der bør anvendes under kodningsprocessen.

Usikre ord er ord, der indeholder et eller flere usikre tegn.

Usikre tegn er tegn, der kan være genkendt forkert af programmet.

V

Valgfri bindestreg er en bindestreg (¬),  der viser præcis, hvor et ord eller en ordkombination skal opdeles, hvis det sker i slutningen af en linje (fx skal "autoformat" opdeles i "auto" og "format"). ABBYY FineReader erstatter alle bindestreger fundet i ordbogsord med valgfri bindestreger.

Til toppen

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.