Vyplňování formulářů

Editor PDF umožňuje prohlížet, vyplňovat, ukládat a tisknout interaktivní formuláře.

 1. Pokud dokument obsahuje formulář, zobrazí se následující zpráva:

  Pokud chcete deaktivovat zvýrazňování interaktivních polí ve formulářích, vymažte Zvýraznit pole v této zprávě, nebo klikněte na Zobrazit a zrušte zaškrtnutí v zaškrtávacím políčku vedle položky Zvýraznit pole.
 2. Chcete-li formulář vyplnit, vyberte hodnoty z rozevíracích seznamů, nebo zadejte text pomocí klávesnice.


S aplikací ABBYY FineReader můžete také:

 • Načítat data do formuláře
  Klikněte na Nástroje > Data formuláře > Načíst data formuláře ze souboru..., přejděte k souboru s údaji formuláře a klikněte na Otevřít. Formulář se vyplní údaji z vybraného souboru.
  Údaje formuláře lze načíst ze souborů FDF nebo XFDF.
 • Uložení dat formuláře
  Klikněte na Nástroje > Data formuláře > Uložit data formuláře do souboru..., zadejte název souboru, zvolte výstupní formát a klikněte na Uložit. Údaje formuláře se uloží do souboru.
  Údaje formuláře lze ukládat ve formátech FDF, XFDF nebo HTML.
 • Vymazání polí formuláře
  Klikněte na Upravit > Data formuláře > Resetovat formulář. Všechna pole formuláře budou vymazána.

Je-li v nastavení programu zakázán JavaScript, některé prvky ve formulářích PDF nemusejí být dostupné. Nemusejí být například dostupné kontroly formátu dat. JavaScript můžete povolit kliknutím na Možnosti > Jiné > Povolit JavaScript v PDF dokumentech.

Viz také: Funkce zabezpečení souborů PDF.

Pokud v aktuálním formuláři nejsou zvýrazněna žádná interaktivní pole, ujistěte se, že ve žlutém podokně nad formulářem je zvolena možnost Zvýraznit pole (nebo že je zaškrtnuta položka Zvýraznit pole v nabídce Zobrazit). Pokud je zvolena/zaškrtnuta možnost nebo položka nabídky, ale přesto nevidíte žádná zvýrazněná pole, použijte k vyplnění formuláře nástroj Exportovat.
Viz také: Přidávání anotace ve formě bloku textu do dokumentu PDF.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.