Nastavenia servera časovej pečiatky

Použitie časových pečiatok znižuje možnosť neplatnosti podpisu. Označenie dokumentu PDF časovou pečiatkou si vyžaduje pripojenie k serveru časových pečiatok. Pripojenie servera časových pečiatok sa nastavuje kliknutím na Nastaviť servera časovej pečiatky a zadaním jednej z nasledujúcich možností servera v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí:

  • Predvolené použiť predvolený server časovej pečiatky.
  • Vlastné zadať adresu URL vlastného servera časovej pečiatky. Ak si vytvorenie pripojenia k serveru vyžaduje poverenia, zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo a kliknite na OK.
    Vaše prihlasovacie meno a heslo sa zašifruje a uloží v počítači v úložisku systému Windows pod názvom Poverenia systému Windows (Správca poverení > Poverenia systému Windows). Pri druhom pripojení na server sa zadanie poverení nebude vyžadovať.

Určí sa tým čas servera časových pečiatok, v ktorom sa dokument podpísal po podpise dokumentu.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.