התקנה של ABBYY FineReader והתחלת עבודה

התקנת ABBYY FineReader במחשב אחד

  1. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup.exe בדיסק ההתקנה או במדיית הפצה אחרת.
  2. פעל בהתאם להוראות שבמסך באשף ההתקנה.
פריסת ABBYY FineReader 14 ב-LAN

ניתן להתקין את ABBYY FineReader ולהשתמש בו ברשת מקומית*. שיטות ההתקנה האוטומטיות מעניקות לך מהירות וגמישות בעת ההתקנה של ABBYY FineReader ברשת מקומית, משום שאינך צריך להתקין את התוכנית ידנית בכל תחנת עבודה.

ההתקנה מורכבת משני שלבים. בשלב הראשון, התוכנית מותקנת בשרת. מהשרת, ניתן להתקין את התוכנית בתחנות עבודה באמצעות אחת מארבע השיטות הבאות:

  • באמצעות Active Directory
  • באמצעות Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)‎
  • משורת הפקודה
  • באופן ידני במצב אינטראקטיבי

למידע נוסף על התקנת ABBYY FineReader בתחנות עבודה, על שימוש במנהל הרישיונות ועל עבודה עם תוכנית זו ברשת מקומית, עיין במדריך מנהל המערכת.

הורדת מדריך מנהל המערכת

הפעלת ABBYY FineReader

כדי להפעיל את ABBYY FineReader 14:

  • לחץ על הלחצן התחלה ב-Windows, ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות > ABBYY FineReader 14 (ב-Windows 10, לחץ על התחלה > כל התוכניות, ולאחר מכן לחץ על ABBYY FineReader 14).
  • לחלופין, לחץ עם הלחצן הימני על קובץ מסמך ב-Windows Explorer (על הקובץ להיות באחת מהתבניות הנתמכות), ולאחר מכן לחץ על עריכה עםABBYY FineReader 14או על המרה עםABBYY FineReader 14ובחר באחת מפקודות ההמרה.

* תכונה זו לא זמינה במהדורות מסוימות של ABBYY FineReader 14. ראה גם: דף FineReader באתר של ABBYY‏ (http://www.ABBYY.com/FineReader/) לקבלת רשימה של מהדורות ושל התכונות שלהן.

02.11.2018 16:19:24

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.