Τι νέο υπάρχει στο ABBYY FineReader PDF 15

Επεξεργασία εγγράφων PDF

 • Επεξεργασία κειμένου εντός παραγράφων
  Η επεξεργασία κειμένου σε έγγραφα PDF οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των σαρωμένων, μπορεί τώρα να γίνει μέσα σε μια ολόκληρη παράγραφο (μπλοκ) κειμένου, η οποία ρέει από γραμμή σε γραμμή αυτόματα καθώς προστίθεται ή αφαιρείται κείμενο, παρέχοντάς σας ελευθερία και άνεση τροποποίησης παρόμοια με αυτή των επεξεργαστών κειμένου όπως το Microsoft Word.
 • Αλλαγή μορφοποίησης κειμένου
  Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου (τύπο και μέγεθος γραμματοσειράς, τυπογραφικό στοιχείο, χρώμα, διαστήματα σειρών, ευθυγράμμιση και κατεύθυνση κειμένου) είτε για όλη την παράγραφο, είτε μόνο για επιλεγμένο απόσπασμά της.
 • Τροποποίηση διάταξης σελίδας
  Μπορείτε να αλλάξετε ακόμη και τη διάταξη οποιασδήποτε σελίδας σε ένα PDF. Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε παραγράφους (μπλοκ κειμένου), να αλλάξετε τη θέση των παραγράφων και να τις κάνετε πλατύτερες, στενότερες, ψηλότερες ή χαμηλότερες ώστε να τις τακτοποιήσετε με τη σελίδα και να ευθυγραμμίσετε τα πάντα όμορφα. Το κείμενο θα ξαναρεύσει αυτόματα, ώστε να ταιριάξει με τις αλλαγές που κάνετε στη διάταξη.
 • Τροποποίηση κελιών πίνακα
  Κάθε κελί σε έναν πίνακα μπορεί τώρα να τροποποιηθεί ξεχωριστά, ως ξεχωριστή παράγραφος, και δεν θα επηρεάζει το περιεχόμενο των άλλων κελιών στην ίδια σειρά.

Προβολή εγγράφων PDF

 • Ταχύτερο πρόγραμμα προβολής
  Το προγράμματος προβολής του FineReader έχει γίνει 1,5 φορά ταχύτερο. Το άνοιγμα οποιουδήποτε τύπου εγγράφων PDF είναι τώρα τόσο ευέλικτο όσο θα περιμένατε.

Δημιουργία PDF

 • Δημιουργία διαδραστικών φορμών PDF
  Δημιουργήστε τις δικές σας συμπληρώσιμες φόρμες PDF από ένα κενό έγγραφο ή με την προσθήκη πεδίων σε ένα υπάρχον PDF. Επιλέξτε ανάμεσα σε συμπληρώσιμα πεδία, αναπτυσσόμενες λίστες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κουμπιά ενεργειών και άλλα πολλά. Επεξεργαστείτε και αναδιατάξτε τις φόρμες όπως απαιτείται.

Μετατροπή εγγράφων PDF

 • Εντοπισμός ποιότητας επιπέδου κειμένου
  Έχει προστεθεί ευφυής εντοπισμός ποιότητας επιπέδου κειμένου κατά την εργασία με ψηφιακά PDF. Αν ένα επίπεδο κειμένου αναγνωριστεί ως προβληματικό (κατεστραμμένο, με προβλήματα κωδικοποίησης,κλπ), το FineReader εφαρμόζει το OCR για να μετατρέψει μια τέτοια σελίδα αντί για να εξάγει το επίπεδο κειμένου. Αυτό επιτρέπει τη λήψη των πιο ακριβών αποτελεσμάτων κατά τη μετατροπή PDF που δημιουργήθηκαν ψηφιακά σε τροποποιήσιμες μορφές.
 • Κείμενο σε πεδία και εντοπισμός σήμανσης
  Ένας ειδικός μηχανισμός εξαγωγής κειμένου από πεδία μιας διαδραστικής φόρμας PDF και σημάνσεις κειμένου τύπου "Πλαίσιο Κειμένου" (γνωστό και ως "Γραφομηχανή") επιτρέπει να το διατηρεί ακριβές και αξιόπιστο κατά τη μετατροπή τέτοιων PDF σε τροποποιήσιμες μορφές.
 • Βελτιωμένη διατήρηση διάταξης
  Επίσης έχει βελτιωθεί η αναδόμηση παραγράφων κατά τη μετατροπή ψηφιακών εγγράφων PDF σε τροποποιήσιμες μορφές.

Σύγκριση εγγράφων

 • Εξαγωγή σε λειτουργία Παρακολούθησης Αλλαγών
  Η Σύγκριση Εγγράφων μπορεί να εξαγάγει αποτελέσματα σύγκρισης σε ένα έγγραφο Microsoft Word με τις διαφορές που εμφανίζονται στη λειτουργία Παρακολούθησης Αλλαγών, το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα στις εταιρείες και συγκεκριμένα στο νομικό κλάδο.
 • Ακόμη πιο ακριβής σύγκριση
  Χάρη στις βελτιώσεις στη μετατροπή ψηφιακών εγγράφων PDF, η σύγκριση τέτοιων εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τύπο υποστηριζόμενης μορφής πραγματοποιείται ακόμη ακριβέστερα από ό,τι προηγουμένως.
 • Νέα γλώσσα σύγκρισης
  Η σύγκριση εγγράφων στην αρμένικη γλώσσα είναι πλέον δυνατή, ανάμεσα σε 38 υποστηριζόμενες γλώσσες σύγκρισης συνολικά.

Βελτιωμένο OCR

Χάρη στην τελευταία έκδοση της τεχνολογίας OCR της ABBYY, το FineReader 15 παρέχει ακριβέστερη μετατροπή εγγράφων για την ιαπωνική και κορεατική γλώσσα, βελτιωμένη διατήρηση της δομής των πινάκων κατά την αποθήκευση στο Excel για γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά, καλύτερη αυτόματη υπογραφή σε υπογεγραμμένα PDF (συμπεριλαμβανομένων των PDF/UA).  

Βελτιώσεις για εταιρείες

 • Άδεια χρήσης απομακρυσμένου χρήστη
  Η άδεια χρήσης Απομακρυσμένου Χρήστη επιτρέπει τη χρήση του FineReader με λύσεις υπολογιστή και δημιουργίας εικονικής εφαρμογής, όπως οι Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp και Citrix Virtual Apps and Desktops, βάσει πρόσβασης με όνομα χρήστη. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Οδηγό Διαχειριστή του FineReader για λεπτομερείς πληροφορίες.
 • Βελτιωμένη εξατομίκευση προϊόντος με το GPO
  Η λίστα δυνατοτήτων εξατομίκευσης του FineReader για συγκεκριμένους χρήστες/σταθμούς εργασίας με τη χρήση GPO (Αντικείμενα Πολιτικής Ομάδας) επεκτάθηκε με τις ακόλουθες επιλογές:
  • Καθορισμός μέγιστου αριθμού επεξεργαστών του σταθμού εργασίας που χρησιμοποιούνται από το FineReader
  • Ορισμός ενός χρόνου λήξης αδράνειας χρήσης για αναγκαστική χορήγηση άδειας χρήσης για σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούν παράλληλες άδειες χρήσης
  • διαθέσιμα πρότυπα .admx+.adml

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χρήστες οι οποίοι συνεισέφεραν με τα σχόλιά τους και μας βοήθησαν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα, καθιστώντας τις δυνατότητές του ευρύτερες και πιο χρήσιμες για σας.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.