Justering af områdeegenskaber

Download

Ved udførelse af automatisk dokumentanalyse registrerer ABBYY FineReader forskellige områdetyper på dokumentsider (såsom tabeller, billeder, tekst og stregkoder). Programmet analyserer også dokumentstruktur og identificerer overskrifter og andre layout elementer såsom sidehoveder og sidefødder, billeder og diagram-billedtekster osv.

Du kan manuelt ændre forkert definerede egenskaber i nogle Tekst og Tabel-områder.

  1. Vælg området i Billed-vinduet eller Zoom-vinduet og justér egenskaberne i ruden Egenskaber for område fra Billed-vinduet.

Ruden Egenskaber for område lader dig indstille de følgende egenskaber:

Bemærk:

  • Brug /-knapperne til at navigere til venstre og til højre ad egenskaber-ruden, hvis Billed-vinduet ikke er bredt nok til at vise hele egenskaber-ruden.
  • Nogle af tekstegenskaberne kan ændres ved hjælp af genvejsmenuen, som er til rådighed når du højreklikker på et Tekst-område.
  1. Genstart OCR-processen efter at have foretaget de nødvendige ændringer.

Se også "Hvis områder registreres forkert."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.