Rozdělování podle velikosti souboru

Rozdělení dokumentu podle velikosti souboru se provádí následujícím způsobem:

 1. K otevření dokumentu použijte Editor PDF a poté zvolte Soubor > Rozdělit dokument...
 2. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Vyberte Způsob rozdělení > Podle velikosti souboru.
  2. Zadejte Velikost souboru, což je maximální povolená velikost souboru pro každý nový dokument.

   Zadaná velikost souboru musí být menší než velikost původního souboru.
   Velikost nového dokumentu může být nakonec větší než zadaná velikost, což závisí na obsahu dokumentu PDF (např. pokud dokument obsahuje velký počet obrázků, písem, interaktivních formulářů apod.).
  3. V případě potřeby změňte Název souboru. Názvy dokumentů se číslují na konci, aby každý byl vždy jedinečný. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

   Např. parametry „Název: Document, Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atd.
   Ve výchozím nastavení se používá název zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do složky se zdrojovým dokumentem, nebo zadejte jiné umístění.

   Přiložené soubory budou odeslány do samostatné složky s názvem Přílohy ve stejném adresáři. V nových dokumentech nejsou zachovány záložky.
 3. Klikněte na Rozdělit.

Po dokončení rozdělování se složka obsahující nové soubory otevře v novém okně.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.