Rozpoznávání textu psaného gotickým písmem

Aplikace ABBYY FineReader vám může pomoci s rozpoznáváním historických dokumentů a knih napsaných gotickým písmem v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a lotyštině. Níže je popsáno několik aspektů, v nichž se práce s takovými dokumenty liší od práce s běžnými dokumenty.

Jazyky, v nichž se rozpoznávají gotická písma

Při rozpoznávání textu napsaného v gotickému písmu používá program 6 následujících jazyků:

 1. Staroangličtina.
 2. Starofrancouzština.
 3. Staroněmčina.
 4. Staroitalština.
 5. Starošpanělština.
 6. Lotyšská Gotika.

Podporovaná gotická písma

Je možné, že bude nutno nainstalovat další písma OS Windows, aby se text v gotickém písmu zobrazil ve výsledcích roozpoznávání.

Aplikace ABBYY FineReader podporuje následující gotická písma:

 1. Textur/Textualis — frakturované písmo;
 2. Fraktur — frakturované písmé s tahy do úhlu;
 3. Schwabacher (švabach) — „lámané“ písmo, v němž jsou některá písmena psána oblými tahy.

Pokud nejsou nainstalována žádná gotická písma, výsledky rozpoznávání se zobrazí v písmu Arial, Times nebo Courier.

Pokyny pro rozpoznávání textu v gotickém písmu

Při rozpoznávání dokumentu obsahujícím gotické písmo postupujte následujícím způsobem:

 1. V okně editoru OCR zvolte možnost Další jazyky... z rozevíracího seznamu Jazyky na hlavním panelu nástrojů. V dialogovém okně Jazykový editor, které se otevře, zvolte možnost Zadat jazyky OCR ručně a ze seznamu vyberte odpovídající jazyk. Poté klikněte na možnost OK.

  Výběr několika jazyků rozpoznávání najednou (např. angličtiny a staroangličtiny, nebo němčiny a staroněmčiny) může negativně ovlivnit výsledky rozpoznávání. Tomu lze předejít tak, že se vybere pouze jazyk, který se použije při rozpoznávání gotického textu.
  Další informace o spuštění editoru OCR naleznete v části Spuštění editoru OCR.
 2. Naskenujte nebo otevřete obrázky.
  Další informace naleznete v části Získávání dokumentů.
 3. Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.

Výsledky rozpoznávání se zobrazí v okně Text.

Výsledky rozpoznávání se zobrazí v gotickém písmu, pokud byl zdrojový dokument napsán podporovaným písmem, které je nainstalováno ve vašem zařízení. Pokud tomu tak není, použije se písmo Arial, Times nebo Courier.

V případě potřeby změňte písmo výsledků:

 1. Vyberte odpovídající text.
 2. Klikněte na možnost Vlastnosti v místní nabídce pro daný text.
 3. Na panelu Vlastnosti textu vyberte ze seznamu odpovídající písmo.

Text dokumentu se zobrazí v uvedeném písmu.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.