Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване

Качеството на изображенията има голямо влияние върху качеството на разпознаване. Този раздел показва какви фактори трябва да вземете предвид преди разпознаване на изображенията:

Езици на документа

ABBYY FineReader разпознава едно- и многоезични документи (напр. написани на два или повече езика). За многоезичните документи трябва да изберете няколко езика за разпознаване.

За да зададете език за разпознаване на документа, в падащия списък Език на документа в главната лента с инструменти или в прозореца Задача изберете едно от следните:

 • Автоматичен избор

ABBYY FineReader автоматично ще избере подходящите езици от дефиниран от потребителя списък с езици. За да промените този списък:

 1. Изберете Още езици…
 2. В диалоговия прозорец Редактор Езици изберете опцията Изберете автоматично езиците на документа от следния списък.
 3. Щракнете върху бутон Задайте….
 4. В диалоговия прозорец Езици изберете желаните езици.
 • Език или комбинация от езици

Изберете език или езикова комбинация. Списъкът от езици включва последно използваните езици за разпознаване, както и английски, немски и френски.

 • Още езици…

Изберете тази опция, ако езикът, който Ви трябва, не се вижда в списъка.

В диалоговия прозорец Редактор Езици изберете опцията Определете езиците ръчно и след това изберете желания език или езици, като отметнете съответните полета. Ако често използвате конкретна езикова комбинация, можете да създадете нова група за тези езици.

Ако езикът не е в списъка, то:

 1. Езикът не се поддържа от ABBYY FineReader.

Пълният списък с поддържани езици вижте в "Поддържани езици."

 1. Езикът не се поддържа от Вашето копие на софтуера.

Пълният списък с налични езици за Вашето копие може да бъде намерен в диалоговия прозорец Лицензи (Помощ > За… > Информация за лиценз).

В допълнение към използването на вградени езици и групи езици, можете да създадете Ваш собствен. За подробности вижте "Ако програмата не може да разпознае някои от символите."

Тип печат

Документите може да са отпечатани на различни устройства, например пишеща машина или факс апарат. Качеството на разпознаване може да се подобри при избор на правилния Тип документ в диалоговия прозорец Опции.

За повечето документи програмата ще определи типа на печата автоматично. За автоматично определяне на типа на печата трябва да бъде избрана опцията Aвтоматично от Тип документ в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции…). Можете да обработите документа в пълноцветен или черно-бял режим.

Можете също да изберете ръчно типа на печат, ако е необходимо.

Пример за текст, напечатан на пишеща машина. Всички букви са с еднаква широчина (сравнете например "w" и "t"). За текстове от този тип изберете Машинописен.
Пример за текст, получен от факс апарат. Както можете да видите от примера, буквите не са ясни на някои места, в допълнение към шума и изкривяването. За текстове от този тип изберете Факс.

Съвет: След разпознаване на машинописни текстове или факсове, уверете се, че сте избрали Автоматично, преди да обработвате нормално отпечатани документи.

Качество на печат

Документи с лошо качество с наличие на "шум" (т.е. произволни черни точки или петънца), замъглени или неравни букви или изкривени редове и изместени очертания на таблици, може да изискват специфични настройки на сканиране.

Факс Вестник

Документи с лошо качество най-добре се сканират в скала на сивото. Когато сканирате в скала на сивото, програмата ще избере автоматично оптималната стойност на яркостта.

Режимът на сканиране в скала на сивото запазва повече информация за буквите в сканирания текст, за да се постигнат по-добри резултати при разпознаване на документи със средно до лошо качество. Можете също да коригирате някои от дефектите ръчно, като използвате инструментите за редактиране на изображения, налични в Редактора на изображения. За подробности вижте "Предварителна обработка на изображения".

Цветови режим

Ако не трябва да запазвате оригиналните цветове, използвани в пълноцветен документ, можете да обработите документа в черно-бял режим. Това значително ще намали размера на получения ABBYY FineReader документ и ще ускори процеса на разпознаване. Обаче обработката на нискоконтрастни изображения в черно-бял режим може да доведе до лошо качество на разпознаването. Освен това не препоръчваме обработката в черно-бяло на фотографии, страници на списания и текстове на китайски, японски и корейски.

Забележка: Можете също да ускорите разпознаването на цветните и черно-бели документи, като изберете опцията Бързо прочитане в раздел Четене в диалогов прозорец Опции. За повече информация относно режимите на разпознаване вижте Опции за разпознаване.

За да изберете цветови режим:

 • Използвайте падащия списък Цветен режим в прозореца Задача или
 • Изберете една от опциите от Цветен режим в раздел Документ на диалогов прозорец Опции (Инструменти >Опции…).

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете. За да получите цветен документ, отворете файла с цветните изображения или сканирайте хартиен документ в цветови режим.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.