Създаване на персонализирани автоматизирани задачи

(само за ABBYY FineReader Corporate)

Можете да създадете свои автоматизирани задачи, ако искате да включите стъпки за обработка, които не са налични във вградените автоматизирани задачи.

 1. В прозореца Задача щракнете върху раздел Мои задачи и после върху бутона Създай нов
 2. В диалоговия прозорец Настройки на задача въведете име на задачата в полето Име на задача.
 3. В левия панел изберете какъв вид ABBYY FineReader документ ще се използва за задачата:
  • Създаване на нов документ

Ако изберете тази опция, ще се създаде нов ABBYY FineReader документ, когато стартирате задачата. После задайте какви опции на документа трябва да използва програмата за обработката на документа. Можете да изберете между глобалните опции, зададени в програмата, или опции, който Вие ще зададете за тази конкретна задача.

 • Избор на съществуващ документ

Изберете тази опция, ако искате задачата да обработва изображения от съществуващ FineReader документ. Ще трябва да укажете FineReader документ или да изберете дали програмата да иска всеки път да избирате документ при стартиране на задачата.

 • Използвай текущия документ

Ако изберете тази опция, ще бъдат обработени изображенията от активния ABBYY FineReader документ.

 1. Изберете как ще получите изображенията:
  • Отвори изображение или PDF

Изберете тази опция, ако искате задачата да обработва изображения или PDF документи от папка. Ще трябва да укажете папка или да изберете дали програмата да иска всеки път да избирате такава при стартиране на задачата.

 • Сканиране

Ако изберете тази опция, трябва да сканирате страниците.

Забележка:

 • Тази стъпка е по желание, ако преди това сте избрали Избор на съществуващ документ или Използвай текущия документ.
 • Ако изображения се добавят към документ, който вече съдържа изображения, само новодобавените изображения ще бъдат обработени.
 • Ако документът на ABBYY FIneReader, който ще бъде обработван, съдържа вече разпознати и вече анализирани страници, разпознатите страници няма да бъдат обработвани отново, а анализираните страници ще бъдат разпознати.
 1. Добавете стъпката Анализ, за да определите областите от изображенията, и конфигурирайте тази стъпка:
  • Aвтоматично анализирайте оформлението и след това настройте областите ръчно

ABBYY FineReader ще анализира изображенията и ще идентифицира областите според съдържанието им.

 • Ръчно начертаване на области

ABBYY FIneReader ще поиска да очертаете областите ръчно.

 • Използване на шаблон за област

Изберете тази опция, ако искате да се използва съществуващият шаблон за област, когато програмата анализира документа. Ще трябва да укажете шаблон или да изберете дали програмата да иска всеки път да избирате такъв при стартиране на задачата. За подробности вижте "Използване на шаблони на области."

 1. Добавете стъпката Четене, ако искате изображенията да бъдат разпознати. Програмата ще използва опциите за разпознаване, които сте задали в стъпка 3.

Забележка: Когато добавите стъпката Четене, стъпката Анализ се добавя автоматично.

 1. Добавете Четене, за да запишете разпознатия текст във формата, който сте избрали, да изпратите текста или изображенията по e-mail или да създадете копие на ABBYY FineReader документа. Една задача може да включва няколко стъпки Четене:
  • Запис на документ

Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и папката, в която трябва да се запише файлът.

Забележка: За да избегнете указването на нова папка при всяко стартиране на задачата, изберете Създаване на подпапка с отбелязване на времето.

 • Изпращане на документ

Тук можете да изберете приложението, в което да се отвори получения документ.

 • Изпращане на документ по имейл

Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и e-mail адреса, на който трябва да се изпрати файлът

 • Запис на изображения

Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и папката, в която трябва да се запише файлът с изображението.

Забележка: За да запишете всички изображения в един файл, изберете Запис като един графичен файл с множество страници (само за изображения в TIFF, PDF, JB2, JBIG2 и DCX).

 • Изпращане на изображения по имейл

Тук можете да укажете името на файла, неговия формат, опциите и e-mail адреса, на който трябва да се изпрати файлът

 • Запис на FineReader документ

Тук можете да укажете папката, в която да бъде записан ABBYY FineReader документът.

Задайте кои опции да използва програмата при записване на резултатите. Можете да изберете между глобалните опции, зададени в програмата в момента на записване или опциите, който Вие ще зададете за тази конкретна задача.

 1. Изтрийте всички ненужни стъпки от задачата, като използвате бутона .

Забележка: Понякога премахването на една стъпка води до премахване и на друга стъпка. Например ако премахнете стъпката Анализ, стъпката Четене също ще бъде премахната, защото разпознаването не може да се изпълни без анализиране на изображението.

 1. След като сте конфигурирали всички необходими стъпки, щракнете върху Край.

Новосъздадената задача ще се появи в раздел Мои задачи в прозореца Задача. Можете да запишете своята задача, като използвате Мениджър на задачи (щракнете върху Инструменти > Мениджър на задачи…, за да го отворите).

Можете също да заредите създадена преди това задача: в раздел Мои задачи щракнете върху Зареди от диск и изберете файла със задачата, която искате.

В ABBYY FineReader можете да променяте, копирате, изтривате, импортирате и експортирате персонализирани автоматизирани задачи. За подробности вижте "Автоматизирани задачи."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.