Porovnávanie dokumentov programu Word

Ak chcete porovnať dokument programu Word s jeho predchádzajúcou verziou, postupujte takto:

  1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument programu Word v programe Microsoft Word.
  2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF 15 kliknite na Porovnať dokument s...
  3. Tým sa otvorí zadaný dokument v okne porovnávania dokumentov ABBYY. Potom vyberte druhý dokument, s ktorým ho chcete porovnať. Ďalšie informácie o porovnávaní dokumentov nájdete v časti porovnávanie dokumentov.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.