Integratie met Microsoft Excel

Download

Met Microsoft Excel-integratie kunt u met een Excel-document een PDF-document maken en dit via e-mail verzenden, direct vanuit Microsoft Excel.

Zo gebruikt u een Excel-document om een PDF-document te maken

Handel als volgt om een PDF-document te maken en op te slaan:

 1. Maak of open een geschikt document in Microsoft Excel.
 2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op Maak PDF.
 3. In het dialoogvenster dat verschijnt doet u het volgende:
  1. Geef een naam en map op voor het uitvoer-PDF-document.
  2. Selecteer Document openen als u het uitvoer-PDF-document wilt openen in een PDF-viewer.
  3. Klik op Opslaan.

Klik zo nodig op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en geef de instellingen voor PDF maken op.

Hiermee wordt het PDF-document in de opgegeven map opgeslagen en geopend in een PDF-viewer, als dit is aangegeven.

Zo gebruikt u een Excel-document om een PDF-document te maken en te verzenden via e-mail

Handel als volgt om een PDF-document te maken en te verzenden via e-mail:  

 1. Maak of open een geschikt document in Microsoft Excel.
 2. Klik in de werkbalk ABBYY FineReader PDF op PDF maken en verzenden via e-mail.

Dit voegt het PDF-document toe als bijlage bij een nieuwe lege e-mail.

U kunt zo nodig specifieke documentwerkbladen gebruiken om een PDF-document te maken. Klik hiervoor op Voorkeuren in de werkbalk ABBYY FineReader PDF en selecteer Vragen om specifieke werkbladen in het dialoogvenster dat verschijnt. Als deze optie actief is, verschijnt er elke keer als u een nieuw pdf-document maakt een dialoogvenster voor werkbladselectie. U kunt ook andere instellingen voor PDF -makenopgeven.

Instellingen voor PDF maken voor Excel-documenten

Dit dialoogvenster bevat de volgende groepen met instellingen:

 • Maak PDF/A
  Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/A. Selecteer het vereiste type PDF/A in het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant.
 • Maak PDF/UA
  Selecteer deze optie om een document te maken dat compatibel is met PDF/UA. Het uiterlijk van zo'n document kan verschillen van het originele document.
 • Wachtwoordbeveiligde documenten
  Selecteer deze optie als u wachtwoorden moet instellen om uw PDF- documenten te beveiligen tegen onbevoegd weergeven, afdrukken en bewerken. Klik vervolgens op Instellingen... en geef de juiste beveiligingsparameters op in het dialoogvenster dat verschijnt.
 • Toepassen op de volgende werkbladen
  Selecteer deze optie om alleen de werkbladen te gebruiken die u opgeeft om het PDF-document te maken: actieve werkblad, alle werkbladen, geselecteerd bereik. Als u wilt dat de werkbladselectiedialoog altijd verschijnt als u een PDF-document maakt, selecteer dan Vragen om specifieke werkbladen.

17.05.2023 7:35:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.