Přidávání anotace ve formě bloku textu do dokumentu PDF

Editor PDF umožňuje přidávání bloků textu do libovolného typu PDF.
Blok textu je anotace. Text v bloku textu není základní text dokumentu PDF.
Další informace o přidávání základního textu do dokumentu PDF naleznete v oddíle Vkládání a úprava textu.

Pokud chcete do dokumentu PDF přidat blok textu, postupujte následovně:

  1. Klikněte na ikonu na panelu nástrojů a z rozevíracího seznamu zvolte .
    Objeví se panel s nástroji pro úpravy textu, a to pod panelem nástrojů Nástroje PDF.
  2. Klikněte na místo, kam chcete přidat text. Velikost bloku textu lze změnit přetažením ukazatele myši bez uvolnění tlačítka myši.
  3. Zadejte text. Lze zvolit typ, velikost a barvu písma.
  4. V případě potřeby změňte velikost bloku textu.
  5. Chcete-li kolem bloku textu nakreslit okraje, vyberte barvu a tloušťku okrajů.
  6. Můžete také změnit barvu pozadí bloku textu nebo použít možnost Zjistit barvu pozadí a nastavit barvu pozadí stránky.
    Ve výchozím nastavení se používá průhledné pozadí.

PDF Editor lze používat k vyplňování formulářů bez interaktivních polí. Chcete-li to provést, jednoduše do formuláře vepište text pomocí nástroje Exportovat.

Když přidáte blok textu, objeví se nový komentář obsahující text tohoto bloku, a to v podokně Komentáře. Stav komentáře můžete změnit stejným způsobem, jakým se postupuje při změně stavu anotace/poznámky. Viz také: Spolupráce na dokumentech PDF.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.