Hvis du behandler et stort antal dokumenter med samme layout

Download

Hvis du behandler et stort antal dokumenter med et identisk layout (f.eks. formularer eller spørgeskemaer), vil en analyse af layoutet for hver side være meget tidskrævende. For at spare tid kan du nøjes med at analysere et af dokumenterne i et sæt af ens dokumenter og gemme det detekterede område som en skabelon. Derefter kan du anvende denne skabelon for de andre dokumenter i sættet.

Sådan oprettes en områdeskabelon:

  1. Åbn et billede og lad enten programmet analysere layoutet automatisk eller tegn området manuelt.
  2. På menu Område, klik på Gem områdeskabelon… I dialogboksen skal du indtaste et navn for din skabelon og klikke på Gem.

Vigtigt! For at kunne anvende en områdeskabelon skal du scanne alle dokumenter i sættet ved anvendelse af samme opløsningsværdi.

Anvendelse af en områdeskabelon:

  1. I vinduet Sider skal du vælge de sider, som du vil anvende en områdeskabelon på.
  2. På menu Område, klik på Indlæs områdeskabelon…
  3. I dialogboksen Åbn områdeskabelon skal du vælge den ønskede områdeskabelon (områdeskabelonfiler har *.blk filtypenavne).
  4. I den samme dialogboks, ved siden af Anvend på, skal du vælge Valgte sider for at anvende skabelonen på de valgte sider.

Bemærk: Vælg Alle sider for at anvende skabelonen på alle siderne i det nuværende ABBYY FineReader dokument.

  1. Klik på knappen Åbn.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.