OCR-projektid

Programmiga töötades võid salvestada oma vahetulemused OCR-projektis nii, et saad jätkata tööd sealt, kus katkestasid. OCR-projekt sisaldab lähtekujutisi, kujutiste põhjal tuvastatud teksti, sinu programmisätteid ja mis tahes kasutaja etalone, keeli või keelerühmi, mille oled loonud.

See jaotis hõlmab järgmisi teemasid.

OCR-projekti avamine

Kui käivitad OCR-redaktori, luuakse vaikimisi uus OCR-projekt. Saad töötada kas selle uue OCR-projektiga või avada mõne olemasoleva.

Olemasoleva OCR-projekti avamiseks toimi järgmiselt.

 1. Klõpsa ikooni Fail > Ava OCR-projekt.
 2. Vali avanevas dialoogiboksis OCR-projekt, mida soovid avada.

Programmi varasema versiooniga loodud OCR-projekti avades püüab ABBYY FineReader teisendada selle praeguse versiooni poolt kasutatavasse uude vormingusse. Seda teisendust ei saa tagasi võtta, nii et sul tuleb oma OCR-projekt salvestada erineva nimega. Tuvastatud teksti vanalt projektilt uude projekti üle ei kanta. Lehekülgede tuvastamiseks OCR-projektis klõpsa nuppu.

Näpunäide. Kui soovid OCR-redaktori käivitudes avanevat viimati kasutatud OCR-projekti, vali Ava viimati kasutatud OCR-projekt dialoogiboksi Üldist vahekaardil Suvandid (klõpsa Tööriistad > Suvandid... selle dialoogiboksis avamiseks).

Võid ka paremklõpsata OCR-projekti Windows Exploreris ja valida Ava OCR-projekt programmis ABBYY FineReader 14. OCR-projektid on tähistatud ikooniga

ABBYY FineReaderi varasemate versioonide sätete kasutamine

ABBYY FineReader võimaldab sul importida kasutaja sõnastikke ja programmisätteid failidest, mis on loodud programmi varasemates versioonides.

ABBYY FineReaderi versioonide 10, 11 või 12 abil loodud sõnastike kasutamiseks toimi järgmiselt.

 1. Klõpsa ikooni Tööriistad > Vaata sõnastikke....
 2. Dialoogiboksis Kasutajasõnastikud vali sõnastiku keel ja klõpsa Vaade....
 3. Sõnastikus ... dialoogiboksi jaoks klõpsa Import... ja määra sõnastikuni viiv tee.
 4. Vali sõnastiku fail ja klõpsa Ava.

Kujutiste lisamine OCR-projektile

 1. Klõpsa ikooni Fail > Kujutise avamine....
 2. Avanevas dialoogiboksis vali kujutis(ed) ja klõpsa Ava. Kujutised lisatakse avatud OCR-projekti lõppu ja nende koopiad salvestatakse OCR-projekti kaustas.

Võid ka paremklõpsata kujutisi Windows Exploreris ja valida Teisenda programmiga ABBYY FineReader 14 > Ava OCR-redaktoris kiirmenüüs. Valitud failid lisatakse uuele OCR-projektile.

Võid ka lisada dokumendi skaneeringuid. Vaata ka: Paberdokumentide skaneerimine.

Lehekülgede eemaldamine OCR-projektist

 • Vali Leheküljed paanil lehekülg ja klõpsa nuppu Kustutavõi
 • Klõpsa ikooni Redigeeri > Kustuta leheküljed... või
 • Paremklõpsa lehekülge Leheküljed paanil ja vali Kustuta... kiirmenüüs

Saad valida ja kustutada rohkem kui ühe lehekülje Leheküljed paanil.

OCR-projekti salvestamine

 1. Klõpsa ikooni Fail > Salvesta OCR-projekt....
 2. Avanevas dialoogiboksis sisesta oma OCR-projekti nimi ja määra salvestuskaust.

Kui salvestad OCR-projekti, ei salvestata üksnes lehekülje kujutisi ja tuvastatud teksti, vaid ka sinu poolt projektiga töötamise käigus loodud mis tahes etalonid ja keeled.

OCR-projekti sulgemine

 • OCR-projekti sulgemiseks klõpsa Fail > Sulge.

OCR-projekti tükeldamine mitmeks projektiks

Suure arvu paljuleheküljeliste dokumentide töötlemisel on tihtipeale praktilisem kõik dokumendid esmalt arvutisse skaneerida ning alles siis neid analüüsida ja tuvastada. Kuid iga paberdokumendi esialgse vormingu õigeks säilitamiseks peab ABBYY FineReader töötlema neid eraldiseisvate OCR-projektidena. ABBYY FineReader sisaldab tööriistu skaneeritud lehekülgede rühmitamiseks eraldi OCR-projektideks.

OCR-projekti tükeldamine.

 1. Paremklõpsa ükskõik kus Leheküljed paanil ja vali Teisalda leheküljed uude OCR-projekti... kiirmenüüs.
 2. Loo avanevas dialoogiboksis vajalik kogus OCR-projekte, klõpsates Lisa uus OCR-projekt nuppu.
 3. Teisalda leheküljed Leheküljed paanilt teise OCR-projekti ühe järgmise meetodi abil.
  • Vali leheküljed ja lohista need hiire abil.
   Saad kasutada ka pukseerimist lehekülgede teisaldamiseks OCR-projektide vahel.
  • Kasuta nuppe Teisalda ja Tagastus. Nupp Teisalda nupp teisaldab leheküljed praegusse projekti.
  • Vajuta Ctrl+Paremnool valitud lehekülgede teisaldamiseks Leheküljed paanilt praegusse OCR-projekti või vajuta Ctrl+Vasaknool või Kustuta nende teisaldamiseks tagasi nende algsesse projekti.
 4. Kui oled valmis saanud, klõpsa Loo uue OCR-projekti loomiseks või Loo kõik kõigi projektide loomiseks korraga.

Näpunäide. Samuti võid pukseerida valitud leheküljed Leheküljed paanilt mõnda teise OCR-redaktori eksemplari. Valitud leheküljed lisatakse OCR-projekti lõppu.

Lehekülgede ümberjärjestamine OCR-projektis

 1. Paanil Leheküljed vali üks või mitu lehekülge.
 2. Paremklõpsa ükskõik kus Leheküljed paanil ja vali Lehekülgede järjestuse muutmine... kiirmenüüs.
 3. Lehekülgede järjestuse muutmise dialoogiboksis vali üks järgmistest:
  • Lehekülgede järjestuse muutmine (toimingut ei saa tagasi võtta)
   See muudab järjest kõik lehekülje numbrid, alustades valitud leheküljest.
  • Algsete leheküljenumbrite taastamine pärast dupleks-skannimist
   See suvand taastab dokumendi lehekülgede algse nummerduse koos kahepoolsete lehekülgedega. See suvand on vajalik, kui kasutad automaatse sööturiga skannerit, et esmalt skannida kõik paaritud leheküljed ja seejärel kõik paarisleheküljed. Saad valida paarislehekülgede tavalise ja vastupidise järjestuse vahel.
   See suvand toimib ainult siis, kui valitud on 3 või enam järjestikku nummerdatud lehekülge.
  • Vaheta raamatu leheküljed
   See suvand on kasulik skaneerides raamatut, mille kiri on vasakult-paremale, et seejärel eraldada vastasleheküljed ilma õiget keelt määramata.
   See suvand toimib üksnes kahe või enama järjestikku nummerdatud lehekülje valimisel ning kui vähemalt kaks neist on vastasleheküljed.
   Selle toimingu tühistamiseks vali Viimase toimingu tühistamine.
 4. Klõpsa ikooni OK.

Leheküljed Leheküljed järjestatakse paanil ümber vastavalt nende uutele numbritele.

Vaates Pisipildid saad muuta leheküljenumbreid, lohistades lihtsalt valitud lehekülgi OCR-projektis soovitud kohta.

Metaandmed

Dokumendi metaandmed sisaldavad üksikasjalikku teavet dokumendi kohta nagu selle autor, teema ja märksõnad. Dokumendi metaandmeid saab kasutada failide sortimiseks ja dokumendi atribuutide läbi vaatamiseks. Dokumente saab nende metaandmete abil ka otsida.
Tuvastades PDF-dokumente ja teatud tüüpi kujutisefaile ekspordib ABBYY FineReader lähtedokumendi metaandmed. Vajadusel saad neid metaandmeid redigeerida.

Dokumendi metaandmete lisamiseks või muutmiseks tee järgmist.

 1. Ava Vorminguseaded vahekaart Suvandid dialoogiboksis (klõpsa Tööriistad > Suvandid... selle dialoogiboksi avamiseks).
 2. Klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu ja avanevas dialoogiboksis sisesta dokumendi nimi, autor, teema ja märksõnad.
 3. Klõpsa nuppu OK.

Töö etalonide ja keeltega

Saad salvestada ja laadida kasutaja etalone ja keeli.

Lisateavet etalonide kohta vaata Kui sinu dokument sisaldab mittestandardseid fonte. Lisateavet kasutaja keelte kohta vaata Kui programm ei suuda tuvastada mõnda märki.

Etalonide ja keelte salvestamiseks faili toimi järgmiselt.

 1. Ava Optiline\ntekstituvastus vahekaart Suvandid dialoogiboksis (klõpsa Tööriistad > Suvandid... selle dialoogiboksi avamiseks).
 2. Klõpsa Salvesta mustrid ja keeled...
 3. Avanevas dialoogiboksi tipi oma faili nimi ja klõpsa nuppu Salvesta.

See fail sisaldab teed kaustani, kuhu on salvestatud sinu kasutajakeeled, keelerühmad, sõnastikud ja etalonid.

Etalonide ja keelte laadimiseks toimi järgmiselt.

 1. Ava Optiline\ntekstituvastus vahekaart Suvandid dialoogiboksis (klõpsa Tööriistad > Suvandid... selle dialoogiboksi avamiseks).
 2. Klõpsa Laadi mustrid ja keeled...
 3. Dialoogiboksis Suvandite laadimine vali nõutav *.fbt fail ja klõpsa Ava.

02.11.2018 16:19:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.