Ukládání upravitelných dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání výsledků OCR do formátů s možností úprav. Při výběru formátu zvažte, jakým způsobem dokument zamýšlíte použít.

DOC(X)/RTF/ODT

Postup uložení textu ve formátu DOCX/DOC/RTF/ODT:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte dokument aplikace Microsoft Word, dokument RTF nebo dokument ODT. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako a vyberte požadovaný formát k uložení.

Dokument bude uložen ve formátu, který byl zadán. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce DOC(X)/RTF/ODT.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně STRÁNKY vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Dokument aplikace Microsoft Word.Dokument RTF Dokument ODT

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > DOC(X) / RTF / ODT dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

PPTX

Uložení textu ve formátu PPTX:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint®.

Dokument bude uložen ve formátu PPTX. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce PPTX.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně STRÁNKY vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > PPTX dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

TXT

Uložení textu ve formátu TXT:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit jako na hlavním panelu nástrojů a vyberte Dokument TXT. Pokud požadovaný formát není v seznamu zobrazen, zvolte Uložit v jiných formátech... a v otevřeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Případně klikněte na Soubor > Uložit jako > Dokument TXT.

Dokument bude uložen ve formátu TXT. Chcete-li změnit možnosti ukládání, klikněte na tlačítko Možnosti... v dialogovém okně ukládání a zvolte požadované možnosti ukládání na záložce TXT.

Chcete-li uložit jen některé stránky dokumentu, v podokně STRÁNKY vyberte stránky, které chcete uložit a v místní nabídce klikněte na Uložit jako > Textový dokument.

Další možnosti uložení můžete zvolit na záložce Nastavení formátů > TXT dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.