Wat is een FineReader-document?

Download

In het programma kunt u de resultaten tijdelijk opslaan in een FineReader-document, zodat u verder kunt gaan waar u was gebleven. Een FineReader-document bevat de bronafbeeldingen, de tekst die is herkend op de afbeeldingen, uw programma-instellingen en alle gebruikerspatronen, talen of taalgroepen die u hebt gemaakt om de tekst op de afbeeldingen te herkennen.

Werken met een FineReader-document:

Een FineReader-document openen

Wanneer u ABBYY FineReader start, wordt er een nieuw FineReader-document gemaakt. U kunt dit document gebruiken of een bestaand document openen.

Doe het volgende om een bestaand FineReader-document te openen:

 1. In het menu Bestand klikt u op FineReader-document openen…
 2. Selecteer het gewenste document in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Opmerking: Als u een FineReader-document opent dat was gemaakt in een eerdere versie van het programma, probeert ABBYY FineReader het te converteren naar de huidige versie van de FineReader-documentindeling. Dit proces is niet terug te draaien en u moet het geconverteerde document opslaan onder een andere naam. Herkende tekst van het oude document wordt niet overgezet naar het nieuwe document.

Tip: Als u wilt dat het laatste document waar u aan werkte wordt geopend bij het starten van ABBYY FineReader, selecteert u de optie Het laatst gebruikte FineReader-document openen bij het opstarten van het programma op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Opties (klik op Extra> Opties… om het dialoogvenster te openen).

U kunt een FineReader-document ook openen vanuit Windows Verkenner door er met de rechtermuisknop op te klikken en vervolgens op Openen in ABBYY FineReader 12 te klikken. FineReader-documenten hebben het pictogram   .

Afbeeldingen toevoegen aan een FineReader-document

 1. In het menu Bestand klikt u op PDF-bestand of afbeelding openen…
 2. Selecteer een of meerdere afbeeldingbestanden in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Openen. De afbeelding wordt toegevoegd aan het einde van het geopende FineReader-document en er wordt een kopie opgeslagen in de map van het document.

U kunt ook vanuit Windows Verkenner afbeeldingen toevoegen aan een FineReader-document. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding in Windows Verkenner en klik vervolgens op Openen in ABBYY FineReader in het snelmenu. Als op dat moment een FineReader-document is geopend, worden de afbeeldingen toegevoegd aan het einde van dit document. Anders wordt er met de afbeeldingen een nieuw FineReader-document gemaakt.

U kunt ook scans toevoegen. Zie voor meer informatie Papieren documenten scannen.

Een pagina verwijderen uit een document

 • Selecteer een pagina in het venster Pagina's en druk op de toets Delete of
 • Klik in het menu Pagina op Pagina verwijderen uit document of
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde pagina en klik op Pagina verwijderen uit document.

U kunt meerdere pagina's tegelijk selecteren en verwijderen in het venster Pagina's.

Een document opslaan

 1. In het menu Bestand klikt u op FineReader-document opslaan…
 2. Geef het pad op naar de map waarin u het document wilt opslaan en typ de documentnaam in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Belangrijk! Als u een ABBYY FineReader-document opslaat, worden behalve de pagina-afbeeldingen en teksten ook alle patronen en talen die zijn gemaakt voor dit document opgeslagen.

Een document sluiten

 • Om een document te sluiten, klikt u op Huidige pagina sluiten in het menu Document.
 • Als u het gehele document wilt sluiten, klikt u op FineReader-document sluiten in het menu Bestand.

FineReader-documenten splitsen

Bij het verwerken van grote aantallen documenten, is het vaak handiger om eerst alle documenten te scannen en ze vervolgens te analyseren en herkennen. Om echter correct de oorspronkelijke indeling te behouden van elk papieren document, moet ABBYY FineReader ze elk als een afzonderlijk FineReader-document verwerken. ABBYY FineReader bevat hulpmiddelen om gescande pagina's te groeperen in afzonderlijke documenten.

Om een ABBYY FineReader-document te splitsen in verschillende documenten:

 1. Klik in het menu Bestand op FineReader-document splitsen… of selecteer pagina's in het venster Pagina's. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik vervolgens op Pagina's verplaatsen naar nieuw document…
 2. In het dialoogvenster dat wordt geopend, maakt u het gewenste aantal documenten aan door te klikken op de knop Document toevoegen.
 3. Verplaats pagina's van het venster Pagina's naar de juiste documenten in het deelvenster Nieuwe documenten met één van de drie methoden:
  • Selecteer pagina's en versleep ze met de muis;

Opmerking: U kunt ook pagina's verslepen en verplaatsen tussen documenten.

 • Klik op de knop Verplaatsen om de geselecteerde pagina's naar het huidige document te verplaatsen in het deelvenster Nieuwe documenten en klik op de knop Terugplaatsen om ze terug te zetten in het venster Pagina's.
 • Gebruik de sneltoetsen: klik op Ctrl+Pijl naar rechts om de geselecteerde pagina's te verplaatsen van het venster Pagina's naar het geselecteerde document in hel deelvenster Nieuw document en Ctrl+Pijl naar links of Delete om ze terug te zetten.
 1. Klik op de knop Alles maken na het verplaatsen van pagina's in een nieuw FineReader-document om alle documenten gelijktijdig te maken of klik op de knop Nieuw in elk van de documenten individueel.

Tip: U kunt geselecteerde pagina's verslepen van het deelvenster Pagina's naar een ander venster van ABBYY FineReader. Er wordt een nieuw ABBYY FineReader-document aangemaakt voor deze pagina's.

Pagina's sorteren in een FineReader-document

 1. Selecteer een of meer pagina’s in het venster Pagina’s.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik op Pagina's opnieuw rangschikken… in het snelmenu.
 3. In het dialoogvenster Pagina's opnieuw rangschikken kiest u een van de volgende opties:
  • Pagina's opnieuw rangschikken (kan niet ongedaan worden gemaakt)

Hierdoor wordt de nummering voor alle volgende pagina’s gewijzigd, te beginnen bij de geselecteerde pagina.

 • Oorspronkelijke paginavolgorde herstellen na dubbelzijdig scannen

Met deze optie herstelt u de originele paginanummering van een document met dubbelzijdige pagina's als u een scanner met een automatische documentinvoer hebt gebruikt om eerst alle pagina's met oneven nummering en vervolgens alle pagina's met even nummering te scannen. U kunt kiezen tussen de normale en omgekeerde volgorde voor de pagina's met even nummering.

Belangrijk! Deze optie werkt alleen als drie of meer pagina's met opeenvolgende nummering zijn geselecteerd.

 • Pagina's in boek wisselen

Deze optie is handig als u een boek scant dat geschreven is in schrift van links naar rechts waarbij u de tegenoverliggende pagina's splitst, maar de correcte taal vergeet in te stellen.

Belangrijk! Deze optie werkt alleen voor twee of meer pagina's met opeenvolgende nummering, inclusief minimaal twee tegenoverliggende pagina's.

Opmerking: Om deze optie te annuleren, selecteert u Laatste bewerking ongedaan maken.

 1. Klik op OK.

De volgorde van de pagina’s in het venster Pagina’s wordt vervolgens aangepast aan de nieuwe nummering.

Opmerking:

 1. Om de nummering van één pagina te wijzigen, klikt u in het venster Pagina’s op het nummer ervan en voert u in het veld het nieuwe nummer in.
 2. In de modus  Miniaturen kunt u de paginanummering eenvoudigweg wijzigen door de gewenste pagina’s naar hun nieuwe plaats in het document te slepen.

Documenteigenschappen

De documenteigenschappen bevatten informatie over het document (de uitgebreide titel van het document, de auteur, het onderwerp, trefwoorden enz.). U kunt de documenteigenschappen gebruiken om de bestanden te sorteren en in te delen. Daarnaast is het mogelijk om documenten te zoeken op eigenschappen en om de eigenschappen van een document te bewerken.

Tijdens de herkenning van PDF-documenten en bepaalde afbeeldingbestanden exporteert ABBYY FineReader de eigenschappen van het brondocument. U kunt deze eigenschappen vervolgens bewerken.

U kunt documenteigenschappen als volgt toevoegen of wijzigen:

 1. Klik op Extra > Opties…
 2. Klik op het tabblad Document en geef in de groepDocumenteigenschappen de titel, de auteur, het onderwerp en de trefwoorden op.

Patronen en talen

U kunt patronen en taalinstellingen opslaan en instellingen laden uit bestanden.

Ga voor meer informatie over patronen naar Als uw afgedrukte document niet-standaardlettertypen bevat. Het gedeelte "Als het programma niet alle tekens herkent" bevat informatie over het gebruik van gebruikerstalen.

Om patronen en talen op te slaan in een bestand doet u het volgende:

 1. Open het dialoogvenster Opties (Extra> Opties…) en klik vervolgens op het tabblad Lezen.
 2. Klik bij Gebruikerspatronen en talen op de knop Opslaan naar bestand….
 3. In het dialoogvenster dat wordt geopend, typt u een naam voor uw bestand en specificeert u een opslaglocatie.

Dit bestand zal de bestandslocatie naar de map bevatten waarin gebruikertalen, taalgroepen, woordenboeken en patronen worden opgeslagen.

Gebruikerspatronen en talen laden:

 1. Open het dialoogvenster Opties (Extra> Opties…) en klik vervolgens op het tabblad Lezen.
 2. Klik onder Gebruikerspatronen en talen op de knop Laden uit bestand… .
 3. In het dialoogvenster Opties laden selecteert u het bestand met de gewenste gebruikerspatronen en talen (dit moet de extensie *.fbt hebben) en klikt u op Openen.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.