Sådan gemmer du redigerbare dokumenter

Download

ABBYY FineReader lader dig gemme data fra genkendte billeder i redigerbar format. Når du vælger et format skal du overveje, hvordan du vil bruge dokumentet.

Sådan gemmer du i DOCX/ODT/RTF

Sådan gemmes du tekst i DOCX/DOC/RTF/ODT:

 • Klik på pilen ved siden af knappen Gemhovedværktøjslinjen og klik derefter på det ønskede format. Hvis det format, du skal bruge, ikke er vist på listen, skal du klikke på Gem i andre formater… og derefter vælge det ønskede format på rullelisten Gem som type. Alternativt i menuen Filer skal du klikke på Gem dokument som og klik derefter på det ønskede format.

Tip: Yderligere indstillinger for at gemme er tilgængelige i dialogboksen Muligheder: klik på Funktioner > Indstillinger…, klik på Gem-fanen, og klik derefter på fanen RTF/DOCX/ODT.

Indstillingerne på denne fane er inddelt i følgende kategorier:

Dokumentets layout

Vælg en af følgende indstillinger, alt efter hvordan du planlægger at bruge det elektroniske dokument:

 1. Nøjagtig kopi

Opretter et dokument, der beholder originalens formatering. Denne indstilling anbefales til dokumenter med kompleks layout, f.eks. salgspjecer. Bemærk, at denne indstilling begrænser muligheden for at ændre tekst og formatering i det endelige dokument.

 1. Redigerbar kopi

Opretter et dokument, der næsten bevarer det originale format og tekstflow, men tillader nem redigering.

 1. Formateret tekst

Beholder skrifttyper, skrifttypestørrelser og afsnit, men beholder ikke de nøjagtige placeringer for objekter på siden eller linjeafstand. Den endelige tekst vil blive venstrejusteret (tekster, der går fra højre mod venstre, vil blive højrejusteret).

Bemærk: Lodret tekst ændres til vandret tekst i denne tilstand.

 1. Almindelig tekst

Denne tilstand beholder ikke formatering. Skrifttyper vil blive bevaret hvis indstillingen Behold fed, kursiv og understreget tekst i almindelig tekst er aktiveret.

Standard papirstørrelse

Du kan vælge den papirstørrelse, der skal bruges til at gemme i RTF-, DOC-, DOCX- eller ODT-format fra rullelisten Standardpapirstørrelse.

Tekstindstillinger

 • Behold linjeskift og bindestreger

Beholder sidehoveder og sidefødder i outputteksten.

 • Behold sideskift

Beholder den oprindelige sideinddeling.

 • Behold linjenumre

Beholder den oprindelige inddeling af linjenumre (hvis de findes). Linjenumre gemmes i et separat felt, der forbliver uændret, når du redigerer teksten.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Nøjagtig kopi eller Redigerbar kopi er valgt.

 • Behold sidehoveder, sidefødder og sidenumre

Beholder sidehoveder, sidefødder og sideskift i outputdokumentet.

 • Behold fed, kursiv og understreget tekst i almindelig tekst

Bevarer teksttyper når der gemmes i Almindelig tekst.

 • Behold tekst -og baggrunds farver

Beholder den oprindelige bogstavsfarve.

Bemærk: Hvis påvisning af strukturelle elementer (sidehoveder, sidefødder, fodnoter, indholdsfortegnelser og nummererede lister) blev deaktiveret, vil disse elementer bliver gemt som brødtekst. Disse indstillinger findes på Læs i dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…).

Billedindstillinger

Dokumenter, der indeholder mange billeder, er meget store. Vælg den ønskede indstilling i gruppen Billedindstillinger for at reducere filens størrelse.

Tip:

 • Klik på Tilpasset… for at ændre parametre for lagring af billedet. Vælg de ønskede parametre i dialogboksen Brugerdefinerede indstillinger, og klik på OK.
 • Hvis du ikke vil gemme billederne i den genkendte tekst, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Behold billeder ikke er markeret.

Avanceret

Vælg indstillingen Fremhæv usikre tegn indstilling, hvis du vil redigere genkendt tekst i Microsoft Word i stedet for vinduet Tekst i ABBYY FineReader. Hvis denne indstilling er valgt, vil alle usikre tegn blive fremhævet i Microsoft Word-dokumentet.

Tip: Du kan ændre farven på ukendte tegn på fanen Vis i dialognoksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…).

Sådan gemmer du i PPTX

Sådan gemmes din tekst i PPTX:

 • I menuen Filer skal du klikke på Gem dokument som og klik derefter på Microsoft PowerPoint-præsentation. Alternativt kan du klikke på pilen ved siden af knappen Gemhovedværktøjslinjen og derefter klikke på Gem som PPTX. Hvis det format, du skal bruge, ikke er vist på listen, skal du klikke på Gem i andre formater… og derefter vælge det ønskede format på rullelisten Gem som type.

Tip: Yderligere indstillinger for at gemme er tilgængelige i dialogboksen Muligheder: klik på Funktioner > Indstillinger…, klik på Gem-fanen, og klik derefter på fanen PPTX.

Indstillingerne på denne fane er inddelt i følgende kategorier:

Tekstindstillinger

 • Behold linje skift

Bevarer den oprindelige linjeinddeling.

 • Wrap tekst

Al genkendt tekst tilpasses helt indeni tekstblokken i forskydningen.

 • Behold sidehoveder og sidefødder

Beholder sidehoveder og sidefødder i outputdokumentet.

Billedindstillinger

Dokumenter, der indeholder mange billeder, er meget store. Vælg den ønskede indstilling i gruppen Billedkvalitet for at reducere filens størrelse.

Tip:

 • Klik på Tilpasset… for at ændre parametre for lagring af billedet. Vælg de ønskede parametre i dialogboksen Brugerdefinerede indstillinger, og klik på OK.
 • Hvis du ikke vil gemme billederne i den genkendte tekst, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Behold billeder ikke er markeret.

Lagring som TXT

Sådan gemmer du din tekst som TXT:

 • I menuen Filer skal du klikke på Gem dokument som og klik derefter på Tekstdokument. Alternativt kan du klikke på pilen ved siden af knappen Gemhovedværktøjslinjen og derefter klikke på Gem som TXT. Hvis det format, du skal bruge, ikke er vist på listen, skal du klikke på Gem i andre formater… og vælg derefter det ønskede format i rullelisten Gem som type.

Tip: Yderligere indstillinger for at gemme er tilgængelige i dialogboksen Muligheder: klik på Funktioner > Indstillinger…, klik på Gem-fanen, og klik derefter på fanen TXT.

Indstillingerne på denne fane er inddelt i følgende kategorier:

Dokumentets layout

Vælg en af følgende indstillinger, alt efter hvordan du planlægger at bruge det elektroniske dokument:

 1. Formateret tekst

Bevarer afsnit, men bevarer ikke afstande og objekters nøjagtige placering. Desuden bruges der mellemrum til at gengive indrykning af paragraffer og tabeller. Den endelige tekst vil blive venstrejusteret (tekster, der går fra højre mod venstre, vil blive højrejusteret).

Bemærk: Lodret tekst ændres til vandret tekst i denne tilstand.

 1. Almindelig tekst

Denne tilstand beholder ikke formatering.

Tekstindstillinger

 • Behold linjeskift

Bevarer den oprindelige linjeinddeling. Hvis denne indstilling ikke er markeret, vil teksten blive gemt i én linje.

 • Indsæt sideskiftstegn (#12) ved sideskift

Gemmer originalens sideopstilling.

 • Anvend blank linje som afsnitsseparator

Adskiller afsnit med tomme linjer.

 • Behold sidehoveder og sidefødder

Beholder sidehoveder og sidefødder i outputdokumentet.

Kodning

ABBYY FineReader registrerer automatisk tegntabellen. Hvis du vil ændre tegntabellen skal du vælge den ønskede tegntabel på rullelisten under Kodning.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.