Hvis områder registreres forkert

Download

ABBYY FineReader analyserer sidebilleder før de registreres og opdager forskellige områdetyper på disse billeder, som f. eks. Tekst, Billede, Baggrundsbillede, Tabel, og Stregkode. Denne analyse bestemmer, hvilke områder der vil blive genkendt og i hvilken rækkefølge. I brugergrænsefladen angives forskellige områdetyper deres grænsers farver.

Hvis du klikker på et område, fremhæves det, og det bliver aktivt. Du kan også navigere mellem områderne ved at trykke på tabulatortasten. Områdets numre bestemmer den rækkefølge, som de bliver valgt i, når du trykker på tabulatortasten. Som standard er disse områdenumre ikke synlige i billedvinduet, og de vises kun, hvis værktøjet Rækkefølge på områder vælges.

Værktøjerne til manuel tegning og redigering af områderne findes i vinduet Billede og på pop op-værktøjslinjerne for områder af typerne Tekst, Billede, Baggrundsbillede og Tabel (pop op-værktøjslinjerne vises ved siden af det aktive område).

Vigtigt! Når du er færdig med at redigere områderne, skal du køre OCR-processen igen.

Du kan bruge redigeringsværktøjer til:

Oprettelse af et nyt område

 1. Klik på et værktøj vinduet Billed:

tegner et Genkendelsesområde

tegner et Tekstområde;

tegner et Billedområde;

tegner et Baggrundsbilled-område;

tegner et Tabelområde.

 1. Hold den venstre museknap nede, og flyt musen for at tegne et område.

Nye områder kan tegnes uden at vælge et redskab fra værktøjslinjen i vinduet Billed. Du kan bare trække et område på billedet vha. en af de følgende tastekombinationer:

 • Ctrl+Shift tegner et Tekstområde
 • Alt+Shift tegner et Billedområde
 • Ctrl+Alt tegner et Tabelområde
 • Ctrl+Shift+Alt tegner et Stregkodeområde

Du kan ændre typen af et område. Højre-klik det valgte område, klik på Ændring af Områdetype fra genvejsmenuen, og klik derefter den ønskede områdetype.

Justering af områdegrænser

 1. Placér musemarkøren på områdegrænsen.
 2. Venstre-klik og træk i den ønskede retning.

Bemærk: Du kan justere de vertikale og horisontale grænser for et område samtidigt ved at placere musemarkøren på et hjørne af området.

Tilføjelse/fjernelse af områdedele

 1. Vælg / værktøjet på pop-op-værktøjslinjen for Tekst-, Billed- eller Baggrundsbilledområder.
 2. Placér musemarkøren inde i området og vælg en del af billedet. Dette segment vil blive tilføjet eller slettet fra området.
 3. Justér områdegrænsen, hvis det er nødvendigt.

Bemærk:

 1. Disse værktøjer må kun anvendes til Tekst-, Billed- eller Baggrundsbilledområder. Du kan ikke tilføje eller slette et segment i en Tabel eller et Stregkodeområde.
 2. Områdegrænser kan også justeres ved at tilføje størrelseshåndtag. De resulterende segmenter kan trækkes i alle retninger ved hjælp af musen. For at tilføje et nyt størrelseshåndtag flyttes markøren til det ønskede sted på grænsen, mens du holder ctrl+skift (dette skifter markøren til sigtekornet) og klikker. Et nyt størrelseshåndtag vises på områdegrænsen.

Valg af et eller flere områder

 • Vælg et af , , , , , eller værktøjerne fra værktøjslinjen i vinduet Billede, og klik på det ønskede område, mens du holder CTRL-tasten nede. Du kan annullere et valg ved at klikke på det valgte område igen.

Flytning af et område

 • Vælg et område og flyt det, mens du holder Ctrl-tasten nede.

Omorganisering af områder

 1. Klik på på værktøjslinjen, eller klik på Rækkefølge på områder på menuen Område.
 2. Vælg områderne i den ønskede rækkefølge for output-dokumentet.

Bemærk: Områderne er automatisk nummererede fra venstre til højre under den automatisk sideanalyse, uanset tekstretning på billedet.

Sletning af et område

 • Vælg området, som du vil slette, og tryk derefter på knappen Slet.
 • Vælg de områder, du ønsker at slette og højreklik på en af dem, og klikke derefter på Slet på genvejsmenuen.
 • Vælg redskabet og klik det område, du ønsker at slette.

Sådan slettes alle områder:

 • Klik på Slet alle områder og tekst på genvejsmenuen i billedet.

Vigtigt! Sletning af et område fra et billede, der allerede er genkendt, vil også slette det tilhørende fragment i Tekstvinduet.

Ændring af tekstretning

 • Højre-klik på et område, klik på Egenskaber på dets genvejsmenu for at åbne ruden Egenskaber for område, og vælg derefter den ønskede tekstretning fra rullelisten Retning.

For yderligere oplysninger om redigering af tekstegenskaber på tekstområder, se "Justering af tekstområdeegenskaber ."

Ændring af områdegrænsefarver

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…), og klik derefter på fanen Vis.
 2. Vælg områdetypen under Udseende og vælg en farve på Farve -paletten.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.