Πλαίσιο λίστας

Πλαίσιο λίστας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μία ή περισσότερες τιμές από μία λίστα.

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο λίστας στη φόρμα σας, μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών και κάντε κλικ στο εργαλείο .
Δείτε επίσης: Προσθήκη διαδραστικών πεδίων

Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο λίστας, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο λίστας και επιλέξτε Ιδιότητες... από το μενού συντόμευσης.
Δείτε επίσης: Επεξεργασία διαδραστικών πεδίων

Γενική καρτέλα

Καρτέλα εμφάνισης

Καρτέλα στοιχείων λίστας

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.