Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε σφραγίδες και σε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Μπορείτε να δημιουργήσετε σφραγίδες και κεφαλίδες και υποσέλιδα που δείχνουν την τρέχουσα ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ετικέτες στον διαχειριστή σφραγίδων ή τον διαχειριστή κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Ετικέτα Παράδειγμα
<d/> Ημερομηνία σε σύντομη μορφή 07.02.2013
<date/> Ημερομηνία σε πλήρη μορφή 7 Φεβρουαρίου 2013
<t12/> Ώρα σε 12ωρη μορφή 9:22 μ.μ.
<t24/> Ώρα σε 24ωρη μορφή 21:22
<time/> Ώρα σε μορφή ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ 21:22:51

Από προεπιλογή, οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας θα ορίσουν τις μορφές ημερομηνίας και ώρας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική μορφή. Για παράδειγμα, <d=RUS/>, <date=USA/> ή <time=ENG/>. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί αμέσως στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μερικά παραδείγματα

Μπορείτε να καθορίσετε προσαρμοσμένη μορφή ημερομηνίας και ώρας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μερικά παραδείγματα

Μπορείτε να καθορίσετε μορφές ημερομηνίας και ώρας χρησιμοποιώντας τις ετικέτες <date/> και <time/>.

παράμετροι <date/>

Παράδειγμα
Έτος
%y Το έτος ως αριθμός από το 01 ως το 99 (με αρχικά μηδενικά) 01
%#y Το έτος ως αριθμός από το 1 ως το 99 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 1
%Y Το έτος ως αριθμός από το 0001 ως το 9999 (με αρχικά μηδενικά) 2013
%#Y Το έτος ως αριθμός από το 1 ως το 9999 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 2013
Μήνας
%b Συντομευμένα ονόματα μηνών Φεβ
%B Πλήρη ονόματα μηνών Φεβρουάριος
%m Ο μήνας ως αριθμός από το 01 ως το 12 (με αρχικά μηδενικά) 02
%#m Ο μήνας ως αριθμός από το 1 ως το 12 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 2
Ημέρα του μήνα
%d Η ημέρα ως αριθμός από το 01 ως το 31 (με αρχικά μηδενικά) 07
%#d Η ημέρα ως αριθμός από το 1 ως το 31 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 7
Ημέρα της εβδομάδας
%a Συντομευμένα ονόματα ημερών Τρ
%A Πλήρη ονόματα μηνών Τρίτη

παράμετροι <date/>

Παράδειγμα
Ώρες
%H Ώρες σε 24ωρη μορφή (από 00 έως 23, με αρχικά μηδενικά) 07
%#H Ώρες σε 24ωρη μορφή (από 0 έως 23, χωρίς αρχικά μηδενικά) 7
%I Ώρες σε 12ωρη μορφή (από 01 έως 12, με αρχικά μηδενικά) 05
%#I Ώρες σε 12ωρη μορφή (από 1 έως 12, χωρίς αρχικά μηδενικά) 5
%p Ένδειξη π.μ./μ.μ. για τη 12ωρη μορφή* π.μ.
Λεπτά και δευτερόλεπτα
%M Λεπτά ως αριθμός από το 00 έως το 59 (με αρχικά μηδενικά) 04
%#M Λεπτά ως αριθμός από το 0 έως το 59 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 4
%S Δευτερόλεπτα ως αριθμός από το 00 έως το 59 (με αρχικά μηδενικά) 04
%#S Δευτερόλεπτα ως αριθμός από το 0 έως το 59 (χωρίς αρχικά μηδενικά) 4

Πρόσθετη παράμετρος

%%

Σύμβολο ποσοστού επί τοις εκατό

Αλλαγή των τοπικών σας ρυθμίσεων

______________________

* Διαθέσιμο μόνο για τις περιοχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.