Dialogboksen Indstillinger

Download

I dialogboksen Muligheder kan du vælge indstillingerne for dokumentbehandling og tilpasse programmets udseende.

Vigtigt! For at åbne dialogboksen Muligheder skal du klikke på Funktioner > Indstillinger…. Denne dialogboks kan også åbnes ved at klikke på skruenøgleknappen på værktøjslinjen, ved at højreklikke på værktøjslinjen og derefter klikke på Indstillinger..., eller ved at klikke på knappen Indstillinger for at gemme eller åbne dialogbokse.

Dialogboksen Muligheder har 6 faner, som hver indeholder indstillinger, der er specifikke for visse områder af ABBYY FineReaders funktionalitet.

Dokument

På denne fane kan du vælge:

Denne fane viser også stien til det aktive ABBYY FineReader-dokument.

Scan/Åbn

På denne fane kan du aktivere eller deaktivere automatisk behandling af nyligt tilføjede sider. Hvis automatisk behandling er aktiveret, kan du vælge generelle behandlingsmuligheder for dokumentet og forbehandlingsindstillinger for billeder til brug ved scanning og åbning af billeder:

 • Læs sidebilleder

Når denne indstilling er aktiveret, kan programmet automatisk genkende teksten.

 • Analyser sidebilleder

Når denne indstilling er aktiveret, kan programmet automatisk registrerer områder og deres typer.

 • Forbehandle sidebilleder

Når denne indstilling er aktiveret, vil programmet automatisk forbehandle sidebilleder. Du kan angive, hvilke værktøjer skal bruges under forbehandlingen.

På denne fane kan du også vælge en scannerdriver og en grænseflade for scanning.

For yderligere oplysninger, se "Scannings- og åbningsmuligheder," "Arbejde med komplekse scriptsprog," og "Scanning af papirdokumenter."

Læs

På denne fane kan du vælge indstillinger for genkendelse:

 • Grundig læsning or Hurtig læsning
 • Opdag strukturelle elementer (her kan du vælge, hvilke elementer du skal bevare ved eksport af resultater til Microsoft Word)
 • Træning (lader dig bruge brugermønstre når tekster genkendes)
 • Brugermønstre og -sprog
 • Skrifttyper (lader dig vælge de skrifttyper, der skal bruges ved genkendelse af tekster)
 • Se efter stregkoder

For yderligere oplysninger, se "OCR-indstillinger," "Hvis dit udskrevne dokument indeholder skrifttyper der ikke er standard."

Gem

På dette faneblad kan du vælge det outputformat, som den genkendte tekst skal gemmes i. For yderligere oplysninger, se "Sådan gemmer du OCR-resultater."

Vis

På denne fane kan du:

 • Tilpasse udseendet for vinduet Sider ved at vælge mellem visningerne Miniaturer og Detaljer
 • Tilpasse vinduet Tekst, hvor du kan få de usikkert genkendte tegn fremhævet med en farve efter eget valg, skjule/vise tegn, der ikke udskrives, og vælge den skrifttype, der skal bruges til almindelig tekst.
 • Vælge farverne og bredden af rammer, som omgiver de områder, der vises i vinduet Billede, den farve der bruges til at fremhæve usikre tegn osv.

For yderligere oplysninger, se "Hvis områder registreres forkert."

Avanceret

På denne fane kan du:

 • Vælge verifikationsmuligheder for usikre tegn
 • Angive, om mellemrum før og efter tegnsætning skal korrigeres
 • Vise og redigere brugerordbøger
 • Angive, om ABBYY FineReader automatisk skal søge efter og installere opdateringer
 • Vælg sproget i brugergrænsefladen
 • Angive, om det sidste ABBYY FineReader-dokument skal åbnes, når du starter programmet
 • Angiv, om du vil sende anonymiserede ABBYY FineReader 14 konfigurationsdata til ABBYY med henblik på at forbedre softwaren.

Klik på Nulstil til standardindstillinger... nederst i dialogboksen hvis du ønsker at vende tilbage til standardindstillingerne.

For yderligere oplysninger, se "Hvad er et FineReader-dokument?," "Kontrol af tekster i Tekstvinduet," og "Hvis programmet ikke kan genkende nogle af tegnene."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.