Spara dokument till ett arkiv

Download

Stora arkiv med pappersdokument är svåra att organisera och hålla i ordning. Därför är det ofta praktiskt att läsa in datan från dessa arkiv och lagra den digitalt. Digitala arkiv har många fördelar: det är enklare att komma åt dokument, det går mycket snabbare att söka, arkiven tar upp mindre utrymme och dokumenten sjunker inte i kvalitet med tiden. Dokument i digitala arkiv lagras ofta i PDF/A-format.

PDF/A är en version av PDF-formatet som utelämnar flera funktioner, bland annat kryptering, ljudinnehåll, videoinnehåll och länkar till externa källor. PDF/A-filer innehåller alla data som är nödvändiga för att återge dem på samma sätt på olika plattformar.

Obs! DjVu är ännu ett format för dokumentarkivering. Det används vanligen för att lagra dokument som innehåller många bilder, grafer och formler. Mer information om hur man sparar dokument i DjVu finns i Så här sparar du E-böcker.

Så här sparar du i PDF/A

Välj att spara i formatet PDF/A om du vill skapa ett sökbart PDF-dokument som ser ut som originalet eller om du vill lagra ditt dokument i ett arkiv.

Så här sparar du din text i PDF/A:

 • I menyn Arkiv klickar du på Spara dokument som och sedan på PDF/A-dokument. Du kan även klicka på pilen bredvid knappen Sparahuvudverktygsfältet och sedan på Spara som PDF/A-dokument…. Om formatet du behöver inte visas på listan ska du klicka på Spara i andra format… och sedan välja önskat format från rullisten Spara som typ.

Tips! I dialogrutan Alternativ finns ytterligare alternativ för att spara: välj  Verktyg> Alternativ…, klicka på fliken Spara och sedan på fliken PDF/A.

Inställningarna för att spara på den här fliken delas in i följande kategorier:

Standardpappersstorlek

Välj pappersstorleken som ska användas när du sparar dokument i PDF från rullisten.

Sparläge

Välj ett av följande alternativ beroende på hur planerar att använda ditt elektroniska dokument:

 • Endast text och bilder

Med detta alternativ sparas endast den tolkade texten och tillhörande bilder. Sidan kommer att vara fullt sökbar och storleken på PDF-filens storlek kommer att vara liten. Utseendet på dokumentet som blir resultatet kan skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text över sidbilden

Med detta alternativ sparas bakgrunden och bilderna i originalet, och den tolkade texten placeras över dessa. Vanligtvis kräver den här PDF-typen mer diskutrymme än Endast text och bilder. Det PDF-dokument som blir resultatet är helt sökbart. I vissa fall kan utseendet på dokumentet som blir resultatet skilja sig något från originaldokumentet.

 • Text under sidbilden

Med detta alternativ sparas hela sidbilden som en bild och den tolkade texten placeras under bilden. Använd det här alternativet om du vill skapa ett dokument som i stort sett ser likadant ut som originaldokumentet, och som är helt sökbart.

 • Endast sidbild

Med detta alternativ sparas en exakt bild av sidan. Denna typ av PDF-dokument går knappt att skilja från originalet, men filen är inte sökbar.

Följande alternativ kommer att vara tillgängliga beroende på vilket sparläge du väljer:

 • Behåll text- och bakgrundsfärger

Välj det här alternativet om du vill att typsnittets färg och bakgrund ska behållas när du sparar i PDF.

 • Behåll sidhuvud och sidfot

Sidhuvuden och sidfötter bevaras i utdatadokumentet.

 • Skapa innehållsförteckning

Välj det här alternativet om du vill skapa en innehållsförteckning med rubrikerna i dokumentet.

 • Komprimera bilder med MRC

Välj det här alternativet om du vill behålla textens och bildernas visuella kvalitet i ett hårt komprimerat dokument.

 • Aktivera taggad PDF

Välj det här alternativet om du vill kunna lägga in PDF-taggar i det resulterande PDF-dokumentet.

Bortsett från text och bilder så kan PDF-filer innehålla information om dokumentets struktur, t.ex. indelning, bilder och tabeller. Den här informationen är kodad i PDF-taggar. Det går att flödesomforma PDF-filer som är utrustade med PDF-taggar för att göra så att de passar olika skärmstorlekar och visas klart och tydligt på handhållna enheter.

 • Applicera ABBYY PreciseScan för att släta ut tecken på bilder

Välj det här alternativet för att jämna ut tecken i dokumentet med ABBYY:s PreciseScan-teknologi, vilket gör dem mindre pixliga.

Bildinställningar

Den resulterande filen kan bli ganska stor om din text innehåller många bilder eller om du väljer att spara sidbilden tillsammans med den tolkade texten. Du kan justera storleken på den resulterande filen och kvaliteten på bilderna genom att välja ett av alternativen från rullisten Bildinställningar:

 • Hög kvalitet (för utskrift)

Välj detta alternativ om du vill behålla kvaliteten på bilderna eller bildsidan. Den ursprungliga källbildupplösningen bevaras.

 • Balanserat

Välj detta alternativ om du vill minska storleken på PDF-filen samtidigt som kvaliteten på bilderna eller sidbilden hålls på en rimlig nivå.

 • Kompakt storlek

Välj detta alternativ om du vill få en PDF-fil med liten storlek. Upplösningen på bilderna och sidbilden kommer att reduceras till 300 dpi, vilket påverkar deras kvalitet.

 • Anpassa…

Välj det här alternativet om du vill välja din egna bild- och sidbildinställningar i dialogrutan Anpassade inställningar.

Tips! Om du inte vill behålla bilderna i den tolkade texten ska du se till att alternativet Behåll bilder inte är valt.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.