Προβολή και επεξεργασία PDF

Με το ABBYY FineReader, μπορείτε εύκολα να προβάλετε, να επεξεργάζεστε, να σχολιάζετε και να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε οποιονδήποτε τύπο PDF, ακόμη και σε όσα προέρχονται από απλή σάρωση έντυπου εγγράφου και συνεπώς δεν περιέχουν κείμενο με δυνατότητα αναζήτησης ή επεξεργασίας.

Προβολή PDF και προσθήκη σχολίων

Στην οθόνη «Νέα εργασία» , κάντε κλικ στην καρτέλα  Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα αρχείου PDF. Το επιλεγμένο έγγραφο θα ανοίξει στον Επεξεργαστή PDF για προβολή και σχολιασμό.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «Σελίδες», «Σελιδοδείκτες», «Αναζήτηση» και «Σχόλια» για να περιηγηθείτε στο έγγραφο.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τα εξής εργαλεία σχολιασμού:

Αν δεν βλέπετε τα εργαλεία σχολιασμού, κάντε κλικ στο κουμπί .

Επεξεργασία PDF

Το ABBYY FineReader προσφέρει τα εξής εργαλεία επεξεργασίας:

Δείτε επίσης: Επεξεργασία κειμένου, Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων.

Προστασία εγγράφων PDF

Με το ABBYY FineReader μπορείτε:

Δείτε επίσης: Ψηφιακές υπογραφές, Κατάργηση εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF, Κωδικοί πρόσβασης και δικαιώματα.

Εργασία με διαδραστικές φόρμες

Το ABBYY FineReader PDF 15 σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να συμπληρώνετε, να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες PDF. Δείτε επίσης: Εργασία με διαδραστικές φόρμες PDF

Όταν ανοίγετε ένα PDF το οποίο περιέχει διαδραστική φόρμα, τα πεδία της φόρμας επισημαίνονται, ζητώντας σας να επιλέξετε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή να πληκτρολογήσετε κάποιο στοιχείο.

Αν συναντήσετε μια φόρμα την οποία δεν μπορείτε να συμπληρώσετε απλώς πληκτρολογώντας κείμενο στα κενά πεδία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εξαγωγή για να πληκτρολογήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες πάνω από τη φόρμα. Δείτε επίσης: Συμπλήρωση φορμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με PDF, βλ. Εργασία με έγγραφα PDF.

3/4/2022 7:13:06 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.