Δημιουργία φορμών

Για να δημιουργήσετε μια φόρμα:

 1. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας PDF, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο ή ανοίξτε ένα υπάρχον.
  Δείτε επίσης: Προβολή εγγράφων PDF
 2. Μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών κάνοντας κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων. Αυτό θα εμφανίσει μια νέα γραμμή εργαλείων με εργαλεία που σας επιτρέπουν να προσθέσετε διάφορους τύπους διαδραστικών πεδίων στη φόρμα σας.
  Αν η φόρμα σας περιέχει ήδη διαδραστικά πεδία, τα ονόματά τους θα προβάλλονται στη φόρμα. Αν δεν θέλετε να βλέπετε τα ονόματα πεδίων, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε πάνω στη φόρμα και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Εμφάνιση ονομάτων πεδίων στο μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Προβολή > Εμφάνιση ονομάτων πεδίων.  Στη λειτουργία επεξεργασίας φορμών, τα βασικά εργαλεία PDF γίνονται μη διαθέσιμα.
 3. Προσθέστε και επεξεργαστείτε τα πεδία της φόρμας όπως απαιτείται και ρυθμίστε τη θέση τους στη σελίδα.
  Τα πεδία μπορούν να επανατοποθετηθούν μόνο μέσα στην τρέχουσα σελίδα.
  Για να δείτε τα πεδία της φόρμας όπως εμφανίζονται στο χρήστη, βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών.

  Μπορείτε να προσθέσετε πεδία των ακόλουθων τύπων:
 4. Βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών κάνοντας κλικ στο κουμπί στην κύρια γραμμή εργαλείων. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε πάνω στη φόρμα και επιλέξτε Έξοδος από τον επεξεργαστή φόρμας από το μενού συντόμευσης ή απλά πατήστε το πλήκτρο Esc.
 5. Αποθηκεύστε τη φόρμα σας.
  Η αποθήκευση της φόρμας σας ως έγγραφο PDF (Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF...) θα διατηρήσει τα διαδραστικά πεδία, ώστε εσείς ή άλλοι χρήστες να μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα όταν ανοίγετε το αρχείο PDF. Η αποθήκευση της φόρμας σας σε άλλες μορφές (π.χ. Microsoft Word) θα την καταστήσει μη επεξεργάσιμη.

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα PDF σας, εξέλθετε από τη λειτουργία επεξεργασίας φορμών.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.