Så konfigurerar man Citrix XenApp

När ABBYY FineReader 14 distribueras via Citrix XenApp, använd scenariot Installed application accessed from a server.
Så distribuerar man ABBYY FineReader 14 Corporate:

 1. Installera FineReader på alla servrar i Citrix farm* Delivery Group.
 2. Skapa en Licensing Server med tillräckligt många Concurrent licenses. Antalet användare som kommer kunna använda FineReader begränsas till antalet installerade Concurrent licenses.

Obs. Om en användare startar ABBYY Screenshot Reader eller något annat ingående program utan att starta FineReader kommer en Concurrent license ändå tilldelas till användaren.

* En farm är flera Citrix-servrar som är grupperade tillsammans för att möjliggöra central administration, lastbalansering och feltolerans.

Exempel: så konfigurerar man Citrix XenApp 7.9

 1. Öppna Citrix Studio (i version 7.0 eller senare).
 2. Välj den farm du vill distribuera ABBYY FineReader 14 på.
 3. Skapa en Delivery Group för FineReader eller lägg till FineReader i en befintlig grupp.

Så skapar man en ny delivery group:

 1. Klicka på Delivery Groups>Create Delivery group.
 2. I Machines-steget, välj en Machine Catalog i listan och ange antal servrar som du vill använda.
 3. I Users steget, ange vilka användare som ska ha tillgång till Delivery Group eller begränsa Delivery Group till särskilda användare.
 4. I Applications-steget, klicka på Add… och välj de applikationer som kan startas i Delivery Group:
  1. Från startmenyn…
   Välj ABBYY FineReader 14 från listan. Välj dessa applikationer om du vill att användare ska ha tillgång till paketerade applikationer utan att först starta FineReader. Klicka på OK.
  2. Manually…
   Om flera applikationskataloger är tillgängliga på valda servrar, välj den katalog med ABBYY FineReader 14 i Working directory-rutan. Under Path to the executable file, ange sökväg till FineReader.exe,. Ange sedan ett applikationsnamn för användare och en för administratörer. Klicka på OK.
  3. Lägg till alla applikationer som du vill ska visas i samma Delivery Group som ABBYY FineReader 14 och klicka på Next.
 5. I Desktops-steget, lägg till de datorer som ska förses av Delivery Group. Hoppa över detta steg om du inte vill ge tillgång till datorer.
 6. I Summary-steget, ange ett namn på Delivery Group under Delivery Group name och en beskrivning under Delivery Group description, used as label in Receiver (optional). Slutför skapandet av Delivery Group.
 7. Välj den Delivery Group du precis har skapat och klicka på Edit Delivery Group. I dialogfönstret som visas, välj StoreFront-fliken, aktivera Automatically, using the StoreFront servrar selected below-alternativet och ange StoreFront-servrar för Delivery Group.

Så lägger man till ABBYY FineReader 14 i en befintlig Delivery Group:

 1. Välj Delivery Group som du vill lägga till FineReader i och klicka på Add Applications.
 2. Lägg till ABBYY FineReader 14 inpå samma sätt som beskrivet i step 4 för en ny Delivery Group.

02.11.2018 16:19:58

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.