Sådan gemmer du i PDF

Download

PDF er et udbredt dokument-format. PDF-dokumenter ser ens ud på forskellige computere, kan blive beskyttet med adgangskoder, og er velegnet til lagring i elektroniske arkiver.

Sådan gemmes din tekst i PDF:

 • Klik på pilen ved siden af knappen Gemhovedværktøjslinjen og klik derefter på Gem som PDF-dokument…. Hvis det format, du skal bruge, ikke er vist på listen, skal du klikke på Gem i andre formater… og vælg derefter det ønskede format i rullelisten Gem som type. Alternativt i menuen Filer skal du klikke på Gem dokument som og klik derefter på PDF-dokument.

Tip: Yderligere indstillinger for at gemme er tilgængelige i dialogboksen Muligheder: klik på Funktioner > Indstillinger…, klik på Gem-fanen, og klik derefter på fanen PDF.

Indstillingerne på denne fane er inddelt i følgende kategorier:

Standard papirstørrelse

Vælg papirstørrelsen der skal bruges, når du gemmer dokumenter i PDF-format på rullelisten.

Gem-tilstand

Vælg en af følgende indstillinger, alt efter hvordan du planlægger at bruge det elektroniske dokument:

 • Kun tekst og billeder

Denne indstilling gemmer kun genkendt tekst og tilhørende billeder. Siden vil være fuldt søgbar, og størrelsen på PDF-filen vil være lille. Det endelige dokuments udseende kan være lidt anderledes end originalen

 • Tekst for side billede

Denne indstilling gemmer baggrund og billeder fra det oprindelige dokument og placerer den genkendte tekst hen over dem. Normalt kræver denne PDF-type mere diskplads end Kun tekst og billeder. Der kan søges i det endelige PDF-dokument. I nogle tilfælde kan udseendet på det endelige dokument være lidt anderledes end originalen.

 • Tekst under side billede

Denne indstilling gemmer hele sidebilledet som et billede og placerer genkendt tekst nedenunder. Brug denne indstilling til at oprette et dokument med fuldtekstsøgning, der næsten ser ud som originalen.

 • Kun side billede

Denne indstilling gemmer sidens billede nøjagtigt. Man kan næsten ikke skelne denne form for PDF-dokument fra originalen, men der kan ikke søges i filen.

Afhængigt af hvilken tilstand du vælger at gemme i, vil nogle af følgende indstillinger blive tilgængelige:

 • Behold tekst -og baggrunds farver

Vælg denne indstilling for at beholde skrifttypefarve og baggrund, når der gemmes i PDF.

 • Behold sidehoveder og sidefødder

Beholder sidehoveder og sidefødder i outputdokumentet.

 • Opret indholdsfortegnelse

Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at oprette en indholdsfortegnelse fra dokumentoverskrifter.

 • Aktiverer kodet PDF

Vælg denne indstilling for at tilføje PDF-koder til output PDF-outputdokumentet.

Bortset fra tekst og billeder kan PDF-filer indeholde oplysninger om dokumentstrukturen, f.eks. logiske dele, billeder og tabeller. Disse oplysninger er kodet i PDF-koder. En PDF-fil med PDF-koder kan blive ændret, så det passer til forskellige skærmstørrelser og vises godt på håndholdte enheder.

 • Komprimer billeder med MRC

Vælg denne indstilling for at beholde teksten og billedernes visuelle kvalitet i et meget komprimeret dokument.

 • Brug ABBYY PreciseScan til at udjævne tegn på billeder

Vælg denne indstilling for at udjævne tegn på i dokument med ABBYY's PreciseScan teknologi, hvilket gør dem mindre pixeleret.

Billedindstillinger

Den endelige fil kan blive ganske stor, hvis din tekst indeholder en masse billeder, eller hvis du vælger at gemme sidebilledet sammen med den genkendte tekst. For at justere den endelige fils størrelse og billedernes kvalitet skal du vælge en af mulighederne på rullelisten Billedindstillinger:

 • Høj kvalitet (til udskrivning)

Vælg denne mulighed for at bevare kvaliteten af billederne eller sidebilledet. Kildebilledets oprindelige opløsning bliver bevaret.

 • Balanceret

Vælg denne mulighed for at reducere PDF-filens størrelse, mens billedernes eller sidebilledets kvalitet holdes på et forholdsvist højt niveau.

 • Kompakt størrelse

Vælg denne mulighed for at få en lille PDF-fil. Billedernes og sidebilledets opløsning bliver reduceret til 300 dpi, hvilket påvirker kvaliteten.

 • Tilpasset…

Vælg denne mulighed for at foretage dine egne billed- og sidebilledindstillinger i dialogboksen Brugerdefinerede indstillinger.

Tip: Hvis du ikke vil gemme billederne i den genkendte tekst, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Behold billeder ikke er markeret.

Skrifttypeindstillinger

Når du gemmer tekster til PDF, kan du enten bruge Adobe skrifttyper eller Windows skrifttyper, som er installeret på din maskine. For at angive det skrifttypesæt der skal bruges, skal et af følgende elementer fra rullelisten vælges:

 • Brug foruddefinerede skrifttyper

PDF-filen vil bruge Adobe-skrifttyper, for eksempel: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Brug Windows-skrifttyper

Filen skal bruge Windows skrifttyper installeret på din computer.

For at indlejre skrifttyper i PDF-dokumentet, skal du vælge indstillingen Skrifttypeforankring. Dette vil sikre, at dokumentets skrifttyper vil se ens ud på alle computere, men vil også øge størrelsen af den resulterende fil. Indstillingen Skrifttypeforankring er kun tilgængelig, hvis indstillingerne Kun tekst og billeder eller Tekst for side billede er valgt.

PDF-sikkerhedsindstillinger

Du kan bruge adgangskoder til at forhindre uautoriseret åbning, udskrivning eller redigering af dit PDF-dokument. For at ændre PDF-sikkerhedsindstillinger, skal du klikke på knappen PDF sikkerhedsindstillinger… og vælge hvordan du ønsker at beskytte dit dokument i den dialogboks, der åbnes.

 • Åbningsadgangskode for dokument

Denne adgangskode beskytter PDF-dokumentet mod uautoriseret åbning. Brugeren er kun i stand til at åbne dokumentet efter indtastning af den adgangskode, der er angivet af forfatteren.

Sådan indstilles en adgangskode for dokumentet:

 1. Vælg indstillingen Kræver adgangskode for at åbne dokumentet.
 2. Klik på knappen.
 3. Indtast adgangskoden i dialogboksen Indtast åbnings-adgangskode for dokument og bekræfte det.

Den adgangskode, du angav, vises som prikker i feltet Dokument åbn adgangskode i dialogboksen PDF-sikkerhedsindstillinger.

 • Tilladelsesadgangskode

Denne adgangskode beskytter PDF-dokumentet fra uautoriseret redigering og udskrivning samt kopiering af oplysninger til et andet program. Brugeren er kun i stand til at udføre den beskrevne handling efter indtastning af den adgangskode, der er angivet af forfatteren.

 1. Vælg indstillingen Begræns udskrift og redigering af dokumentet og sikkerhedsindstillingerne.
 2. Klik på knappen.
 3. I dialogboksen Indtast tilladelsesadgangskode skal du indtaste din adgangskode og bekræfte den.

Den adgangskode, du angav, vises som prikker i feltet Tilladelsesadgangskode i dialogboksen PDF-sikkerhedsindstillinger.

Derefter skal du vælge de handlinger, som du vil tillade, at brugerne kan udføre med PDF-dokumentet. Disse begrænsninger indstilles i gruppen  Indstillinger for tilladelser.

 1. Elementer på rullelisten Udskrift tilladt lader dig tillade eller forbyde udskrivning af dokument.
 2. Elementer på rullelisten Ændringer tilladt lader dig tillade eller forbyde redigering af dokument.
 3. Hvis indstillingen Tillad kopiering af tekst, billeder og andet indhold er valgt, er brugeren i stand til at kopiere indholdet af PDF-dokumentet (tekst og billeder) til udklipsholderen. Hvis du ønsker at forbyde sådanne handlinger, skal du sørge for at denne indstilling er ryddet.
 4. Hvis indstillingen Tillad skærmlæsere at læse tekst er valgt, er brugeren i stand til at kopiere indholdet af PDF-dokumentet (tekst og billeder) til udklipsholderen. Hvis du ønsker at forbyde sådanne handlinger, skal du sørge for at denne indstilling er ryddet.
 • Krypteringsniveau

Elementer på rullelisten Krypteringsniveau lader dig indstille kodningstypen til det adgangskodebeskyttede PDF-dokument.

 1. Lav (40 bit) - kompatibelt med Adobe Acrobat 3.0 og over indstiller et lavt 40-bit kodningsniveau baseret på RC4-standard.
 2. Høj (128 bit) - kompatibelt med Adobe Acrobat 5.0 og over indstiller et højt 128-bit kodningsniveau baseret på RC4-standarden, men brugere af tidligere Adobe Acrobat-versioner vil ikke kunne åbne PDF-dokumenter med denne form for kryptering.
 3. Høj (128 bit AES) - kompatibelt med Adobe Acrobat 7.0 og over indstiller et højt 128-bit kodningsniveau baseret på AES-standarden, men brugere af tidligere Adobe Acrobat-versioner vil ikke kunne åbne PDF-dokumenter med denne form for kryptering.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.