Fjernelse af fortrolige oplysninger

Download

Med ABBYY FineReader 12 kan du let fjerne fortrolige oplysninger fra genkendte tekster.

  1. Værktøjsmenuen skal du klikker du på Redigeringstilstand eller klikke på knappen på hovedværktøjslinjen.
  2. I vinduet Tekst, skal du bruge markøren til at gøre den tekst sort, som du ønsker at spærre.

Tip: Hvis du gør nogle tegn sort ved en fejltagelse, kan du fortryde den sidste handling ved at trykke Ctrl+Z eller ved at klikke på Fortryd på hovedværktøjslinjen.  

  1. Gem dit dokument.

Den tekst der er redigeret for fortrolige oplysninger vises som prikker i output-dokumentet. Hvis det lagringsformat, du har valgt, understøtter tekst og baggrundsfarver, vil tegn blive vist som sorte firkanter.

For at gå ud af Redigeringstilstanden for fortrolige oplysninger, skal du enten

  • I menuen Funktioner skal du klikke på Redigeringstilstand igen eller
  • Klikke på knappen på hovedværktøjslinjen

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.