Hvis det udskrevne dokument indeholder skrifttyper der ikke er standard

Download

Træningstilstanden forbedrer OCR-kvaliteten på dokumenter med dekorative skrifttyper eller dokumenter, der indeholder specialtegn (fx matematiske symboler).

Bemærk: Det anbefales ikke at bruge træningstilstand i andre tilfælde, eftersom fordelene ved genkendelse vil være ubetydelige i forhold til den tid og de kræfter, du vil bruge på træningen.

I træningstilstanden er et brugermønster oprettet som kan bruges, når du udfører OCR på hele teksten.

Hvordan man bruger brugermønstre

Sådan bruges et mønster til at genkende et dokument:

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…), og klik derefter på Læs.
 2. Under Oplæring, vælges indstillingen Brug kun brugermønstre.

Bemærk: Hvis du vælger Brug indbyggede mønstre og brugerdefinerede mønstre, vil ABBYY FineReader 12 bruge både brugermønstrene og forprogrammerede mønstre til OCR.

 1. Klik på knappen Mønsterredigering….
 2. I dialogboksen Redigeringsprogram til mønster vælges det ønskede mønster og derefter klikkes OK.
 3. Klik på knappen Læs i ABBYY FineReader-hovedvinduet.

Oprettelse og træning af et brugermønster

For at træne et brugermønster til at genkende nye tegn og ligaturer:

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…), og klik derefter på Læs.
 2. Under Oplæring skal du vælge Brug indbyggede mønstre og brugerdefinerede mønstre eller Brug kun brugermønstre.
 3. Vælg indstillingen Læs med oplæring.
 4. Klik på knappen Mønsterredigering….

Bemærk: Mønstertræning understøtter ikke asiatiske sprog.

 1. I dialogboksen Redigeringsprogram til mønster skal du klikke på Ny…
 2. Dialogboksen Opret mønster vil åbne. Skriv navnet på brugermønsteret, og klik på OK.
 3. Luk dialogboksene Redigeringsprogram til mønster og Muligheder ved at klikke på knappen OK i hver dialogboks.
 4. På værktøjslinjen øverst i vinduet Billede skal du klikke på Læs.

Hvis ABBYY FineReader støder på et ukendt tegn, vises dette tegn i en Mønstertræning-dialogboks.

 1. Lær programmet at læse nye tegn og ligaturer.

En ligatur er en kombination af to eller tre tegn, som er"limet sammen" (f. eks., fi, fl, ffi, osv.) og er vanskelige for programmet at adskille. Faktisk kan der opnås bedre resultater, ved at behandle dem som enkelt sammensatte tegn.

Bemærk: Ord der er udskrevet med fed eller skrå type i din tekst eller ord der er fremhævet/sænket, kan bevares i den genkendte tekst, ved at vælge den tilsvarende option under Effekter.

For at gå tilbage til et tidligere trænet tegn skal du klikke på knappen Tilbage. Rammen vil hoppe til dens tidligere placering og den seneste trænede "tegn-billede-tastaturtegn"-sammenhæng vil blive fjernet fra mønstret. Knappen Tilbage navigerer mellem tegn i et ord og navigerer ikke mellem ord.

Vigtigt!

 • Du kan kun træne ABBYY FineReader til at læse tegn inkluderet i alfabetet for genkendelsessproget. For at træne programmet til at læse tegn der ikke kan indtastes fra et tastatur skal du anvende en kombination af to tegn til at betegne disse ikke-eksisterende tegn eller kopiere det ønskede tegn fra dialogboksen Indsæt tegn (klik på   for at åbne dialogboksen).
 • Hvert mønster kan indeholde op til 1000 nye tegn. Undgå dog at oprette for mange ligaturer, da dette kan påvirke OCR-kvaliteten negativt.

Valg af et brugermønster

Med ABBYY FineReader kan du anvende mønstre for at forbedre OCR-kvaliteten

 1. På menuen Funktioner klikkes på Redigeringsprogram til mønster….
 2. I dialogboksen Redigeringsprogram til mønster skal du vælge det ønskede mønster på listen over tilgængelige mønstre og klikke på Indstil aktiv.

Nogle vigtige punkter at huske på:

 1. ABBYY FineReader genkender tegn som et og samme tegn, frem for at differentiere mellem lignende men forskellige tegn. For eksempel gemmes det lige ('), venstre (') og højre (') anførselstegn i et mønster som samme tegn (lige anførsel). Det betyder, at venstre og højre anførselstegn aldrig bliver anvendt i den genkendte tekst, selv hvis du prøver at træne dem.
 2. For nogle tegnbilleder vil ABBYY FineReader vælge det tilsvarende tastaturtegn, baseret på den omgivende kontekst. For eksempel vil et billede af en lille cirkel blive genkendt som bogstavet O, hvis der er bogstaver umiddelbart ved siden af det, og som tallet 0, hvis der er tal ved siden af det.
 3. Et mønster kan kun anvendes til dokumenter der har den samme skrifttype, skriftstørrelse og opløsning, som det dokument der blev anvendt til at oprette mønstret.
 4. Hvis du vil bruge et mønster igen, så gem det til en fil. Se "Hvad er et FineReader-dokument?" for flere oplysninger.
 5. For at genkende tekster i en anden skrifttype, skal du sørge for at deaktivere brugermønsteret ved at vælge Brug kun indbyggede mønstre i Funktioner>Indstillinger… > Læs.

Redigering af et brugermønster

Du ønsker måske at redigere dit nyoprettede mønster, inden OCR processen startes. Et forkert øvet mønster kan påvirke OCR kvaliteten negativt. Et mønster må kun indeholde hele tegn eller ligaturer. Tegn med afskårne kanter og tegn med forkert bogstavkorrespondance skal fjernes fra mønstret.

 1. På menuen Funktioner klikkes på Redigeringsprogram til mønster….
 2. Dialogboksen Redigeringsprogram til mønster vil åbne. Vælg det ønskede mønster og klik på knappen Redigér….
 3. I dialogboksen Brugermønster, som åbnes, skal du vælge et tegn, og klikke på knappen Egenskaber….

I den dialogboks, der åbnes:

 • Indtast det bogstav, der svarer til tegnet i Tegn
 • Angiv den ønskede skrifttypeeffekt (fed, kursiv, fremhævet og sænket) i feltet Effekt.

Klik på knappen Slet i dialogboksen Brugermønster for at slette et tegn, der er blevet trænet forkert.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.