Hvis programmet ikke kan genkende nogle af tegnene

Download

ABBYY FineReader anvender data om dokumentetsproget ved genkending af tekst. Programmet kan imuligvis kke genkende nogle tegn i dokumenter med ualmindelige elementer (f. eks. kodenumre) fordi dokumentsproget muligvis ikke indeholder disse tegn. For at genkende sådanne dokumenter, kan du oprette et brugerdefineret sprog, der har alle de nødvendige tegn. Du kan også tilknytte flere sprog til sproggrupper og bruger disse grupper til genkendelse.

Oprettelse af et brugersprog

 1. På menuen Funktioner klikkes på Sprogredigering…
 2. I dialogboksen Sprogredigering skal du klikke på Ny…
 3. I den dialogboks, der åbnes, skal du vælge indstillingen Oprette et nyt sprog baseret på et eksisterende, og derefter vælge det sprog, der benyttes som base for dit nye sprog og klik på OK.
 4. Dialogboksen Sprogegenskaber vil åbnes. I denne dialogboks:
  1. Indtast navnet på det nye sprog.
  2. Basissproget du valgte tidligere vises på rullelisten Kildenavn. Du kan ændre kildesproget.
  3. Alfabet indeholder grundsprogets alfabet. Klik på knappen , hvis du vil redigere alfabetet.
  4. Der er flere muligheder angående Ordbogen, der bruges af programmet ved genkendelse af tekst og ved kontrol af resultatet:
   • Ingen

Sproget vil ikke have en ordbog.

 • Indbygget ordbog

Programmets indbyggede ordbog vil blive brugt.

 • Brugerordbog

Klik på knappen Redigér… for at angive ordbogstermer eller importere en eksisterende brugerdefineret ordbog eller en tekstfil med Windows-1252 kodning (termer skal være adskilt af mellemrum eller andre tegn, der ikke er i alfabetet).

Bemærk: Ord fra brugerordbogen vil ikke blive markeret som forkerte når stavningen i den genkendte tekst kontrolleres. De kan være skrevet helt med små bogstaver eller helt med store bogstaver, eller kan begynde med et stort bogstav.

Ord i ordbogen Ord der ikke betragtes som en fejl under en stavekontrol
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Almindeligt udtryk

Du kan oprette en brugerdefineret ordbog vha. almindelige udtryk.

For yderligere oplysninger, se "Almindelige udtryk."

 1. Sprog kan have flere yderligere egenskaber. For at ændre disse egenskaber, klik på knappen Avanceret….

DialogboksenAvancerede egenskaber for sprog åbnes. Her kan du specificere:

 • Tegn der kan være i begyndelsen eller slutningen af et ord
 • Tegn, der ikke er bogstaver, der står adskilt fra ord
 • Tegn, der kan vises i midten af ord og skal ignoreres.
 • Tegn, der ikke kan vises i tekst der er genkendt når denne ordbog bruges (forbudte tegn)
 • Alle genkendelige tegn fra sproget
 • Du kan også aktivere indstillingen Tekst kan indeholde arabertal, romertal og forkortelser
 1. Du kan nu vælge det nyoprettede sprog, når du vælger dokumentsprog.

Se "Dokumentfunktioner at overveje før OCR udføres" for mere information om dokumentsprog.

Som standard gemmes brugersproget i dokumentmappen i FineReader. Du kan også gemme alle brugersprog og brugermønstre som en enkelt fil. For at gøre dette, skal du i menuen Funktioner klikke på Indstillinger… for at åbne dialogboksen Muligheder, skal du klikke på Læs, og klik derefter på knappen Gem til fil ....

Oprettelse af en sproggruppe

Hvis du skal anvende en speciel sprogkombination ofte, kan det måske være nyttigt at gruppere de pågældende sprog.

 1. På menuen Funktioner klikkes på Sprogredigering….
 2. I dialogboksen Sprogredigering skal du klikke på Ny….
 3. I dialogboksen Nyt sprog eller gruppe skal du vælge Opret en ny sproggruppe og klikke på OK.
 4. I dialogboksen Egenskaber for sproggruppe skal du indtaste et navn for din nye gruppe og vælge de ønskede sprog.

Bemærk: Hvis du ved, at din tekst ikke må indeholde visse tegn, vil du måske udtrykkeligt specificere disse såkaldte ikke-tilladte tegn. Specificering af såkaldte forbudte tegn kan øge både genkendelseshastighed og kvalitet. For at angive ikke-tilladte tegn skal du klikke på knappen Avanceret… i dialogboksen Egenskaber for sproggruppe. I dialogboksen Avancerede egenskaber for sproggrupper skal du indtaste de ikke-tilladte tegn i feltet Tegn, der ikke er tilladte.

 1. Klik på OK.

Den nyligt oprettede gruppe vil blive føjet til rullelisten Dokumentsproghovedværktøjslinjen.

Som standard gemmes brugersproggrupper i FineReader dokumentmappen. Du kan også gemme alle brugersprog og brugermønstre som en enkelt fil. For at gøre dette, skal du i menuen Funktioner klikke på Indstillinger… for at åbne dialogboksen Muligheder, skal du klikke på Læs, og klik derefter på knappen Gem til fil….

Tip: Hvis du har brug for en særlig sprogkombination til et dokument, kan du også vælge de ønskede sprog direkte uden at oprette en gruppe.

 1. På rullelisten Dokumentsprog skal du vælge Flere sprog….
 2. I dialogboksen Sprogredigering skal du klikke på Angiv sprog manuelt.
 3. Vælg de ønskede sprog, og klik Annullér.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.