Naprawa programu ABBYY FineReader PDF 15 w trybie interaktywnym

Na stacji roboczej należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Start>Control Panel (Start > Panel sterowania) i kliknij opcję Programs and Features (Programy i funkcje).
  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz ABBYY FineReader PDF 15 i kliknij opcję Change (Zmień).
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Program Maintenance (Konserwacja programu) wybierz opcję Repair (Napraw) i kliknij opcję Next (Dalej).
  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.