Tekst herkennen

Download

Herkenning op de achtergrond is een proces waarbij een tijdelijke tekstlaag wordt toegevoegd aan een document, zodat u de tekst kunt markeren, kopiëren en doorzoeken. U kunt deze functies beschikbaar stellen aan andere gebruikers door een permanente tekstlaag toe te voegen aan PDF-documenten. Documenten met tekstlagen zijn vrijwel niet te onderscheiden van hun originelen. U kunt ook een bestaande tekstlaag in een doorzoekbaar PDF-document vervangen.

  1. Klik op de werkbalk op het Document tabblad op de   knop en selecteer Document herkennen... in de vervolgkeuzelijst. U kunt ook Document > Document herkennen > Document herkennen... in het hoofdmenu selecteren  of de sneltoets CTRL+SHIFT+R gebruiken.
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u de gewenste OCR-talen op. Zie ook: Functies van het document vaststellen voorafgaand aan OCR.
  3. Om de kwaliteit van OCR te verbeteren, schakelt u de verwerking van afbeeldingen in. De verwerking van afbeeldingen kan het uiterlijk van uw document veranderen.
    • Paginastand corrigeren - Het programma herkent de tekststand en corrigeert deze indien nodig.
    • Afbeeldingen rechtzetten en afbeeldingsresolutie corrigeren - Het programma herkent en corrigeert eventuele scheefheid, selecteert de juiste afbeeldingsresolutie en voert andere wijzigingen door die de afbeelding verbeteren.
  4. Klik op de Herkennen knop.
  5. Hierdoor krijgt het resulterende document een doorzoekbare tekstlaag.

U kunt ook een tekstlaag toevoegen als u pagina's van een bestand toevoegt aan een PDF-document of als u papieren documenten scant. Om dit te doen, selecteert u Tekst op afbeeldingen herkennen de optie in het Instellingen afbeeldingen verwerken dialoogvenster (navigeer naar het Pagina's organiseren tabblad, klik op de knop op de werkbalk en selecteer Instellingen afbeeldingen verwerken) en specificeer de talen van het document. Zie ook: Werken met pagina's.

Als u herkende tekst wilt controleren, train het programma om niet-standaard lettertypen en tekens te herkennen, of gebruik een aantal andere geavanceerde functies van ABBYY FineReader, op de werkbalk in het Document tabblad, klikt u op de knop en selecteert u In OCR Editor herkennen en verifiëren uit de vervolgkeuzelijst. U kunt ook Document in het hoofdmenu selecteren en op Document herkennen > In OCR Editor herkennen en verifiëren klikken. Zie ook: PDF-documenten naar de OCR-editor verzenden.

12.06.2024 14:30:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.