Werkbalken

Download

Het hoofdvenster van ABBYY FineReader bevat meerdere werkbalken. De werkbalkknoppen geven eenvoudig toegang tot programmaopdrachten. Dezelfde opdrachten kunnen vanuit het menu van het programma gegeven worden of met sneltoetsen.

De Hoofdwerkbalk  heeft een aantal vaste knoppen voor de meest voorkomende acties: een document openen, een pagina scannen, een afbeelding openen, pagina’s herkennen, resultaten opslaan, etc.

De werkbalk Snelle toegangsbalk  kan worden aangepast door knoppen toe te voegen voor vrijwel alle opdrachten in het hoofdmenu. Deze werkbalk wordt standaard niet in het hoofdvenster weergegeven. Klik op Weergave> Werkbalken > Snelle toegangsbalk om deze weer te geven. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de werkbalk in het hoofdvenster en vervolgens klikken op Snelle toegangsbalk.

In de vensters Pagina's, Afbeelding en Tekst bevinden de werkbalken zich aan de linkerzijde en bovenaan. De knoppen op de werkbalk in het venster Pagina's kunnen niet worden gewijzigd. De werkbalken in het venster Afbeelding en Tekst kunnen volledig worden aangepast.

Om knoppen toe te voegen aan of te verwijderen uit de werkbalk doet u het volgende:

  1. Klik in het menu Extra op Aanpassen… om het dialoogvenster Pas de werkbalk en de snelkoppelingen voor het toetsenbord aanpassen te openen.
  2. Klik op het tabblad Werkbalken en selecteer een categorie in het veld Categorieën.

Opmerking: Als u een andere categorie selecteert, veranderen de opdrachten in de lijst Opdrachten op basis van de opdrachten in het hoofdmenu.

  1. In het veld Werkbalk selecteert u de werkbalk waaraan u de opdrachten wilt toevoegen of waarvan u ze wilt verwijderen.
  2. Selecteer een opdracht in Opdrachten en klik op >> of << om de opdracht toe te voegen of te verwijderen.
  3. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  4. Klik op Alles herstellen om de werkbalk Snelle toegang terug te zetten naar zijn standaardinstelling.

Het venster Waarschuwingen geeft foutmeldingen en waarschuwingen weer als het programma actief is.

Om het venster Waarschuwingen weer te geven, klikt u op Weergave > Meldingenvenster weergeven.

Fouten en waarschuwingen worden weergegeven voor de pagina die momenteel geselecteerd is in het venster Pagina's. Gebruik de knoppen   / om waarschuwingen en fouten te bekijken.

Zie ook:

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.