Resultaten opslaan in Microsoft SharePoint

Download

Met ABBYY FineReader kunt u herkende tekst opslaan op een netwerklocatie - een website, een online bibliotheek enz.

U slaat herkende tekst als volgt op in Microsoft SharePoint:

  1. Klik op een menuonderdeel of een knop op de werkbalk om het document in de gewenste indeling op te slaan.
  2. Geef in het dialoogvenster dat wordt geopend de naam van het bestand op en het adres van de netwerkmap waarin u het wilt opslaan.

Tip: Klik ¨op Indelingsopties… als u de opties voor het opslaan van het bestand wilt aanpassen.

  1. Indien het bestand meerdere pagina's heeft, kiest u de gewenste opslagopties in de vervolgkeuzelijst Bestandsopties.
  2. Selecteer Document openen na opslaan als u het bestand wilt openen nadat het is opgeslagen.
  3. Klik op Opslaan.

Belangrijk!

  • Als u het adres van de netwerkmap via een browser hebt gekopieerd, zorg dan dat het er zo uitziet: http://Server/share. U kunt het juiste adres verkrijgen door met de rechtermuisknop op de gewenste map te klikken en in het snelmenu op Koppelingsadres kopiëren... te klikken.
  • U kunt ook het adres van de netwerkmap kopiëren via de Windows Verkenner. In dit geval hoort het adres er als volgt uit te zien: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.