Εγκατάσταση και εκκίνηση του ABBYY FineReader

Εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε έναν υπολογιστή

  1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe στον δίσκο εγκατάστασης ή σε άλλο μέσο διανομής.
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στον Οδηγό εγκατάστασης.

Ανάπτυξη του ABBYY FineReader PDF 15 σε ένα δίκτυο LAN

Το ABBYY FineReader μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο*. Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι εγκατάστασης σάς προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε ένα τοπικό δίκτυο, καθώς δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα χειροκίνητα σε κάθε μεμονωμένο σταθμό εργασίας.

Η εγκατάσταση αποτελείται από δύο στάδια. Αρχικά, εκτελείται η εγκατάσταση του προγράμματος στον διακομιστή. Από τον διακομιστή, το πρόγραμμα μπορεί να εγκατασταθεί σε σταθμούς εργασίας, χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω τέσσερις μεθόδους:

  • Με χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Με χρήση του Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Από τη γραμμή εντολών
  • Χειροκίνητα σε διαδραστική λειτουργία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε σταθμούς εργασίας χρησιμοποιώντας τη διαχείριση αδειών χρήσης και κατά την εργασία με το πρόγραμμα σε τοπικό δίκτυο, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή συστήματος.

Έναρξη του ABBYY FineReader

Για να εκκινήσετε το ABBYY FineReader PDF 15:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη στα Windows και κατόπιν επιλέξτε Όλες οι εφαρμογές > ABBYY FineReader PDF 15 (στα Windows 10, κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε ABBYY FineReader PDF 15).
  • Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ σε ένα αρχείο εγγράφου στην Εξερεύνηση των Windows (πρέπει να είναι σε μια από τις υποστηριζόμενες μορφές) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία με ABBYY FineReader PDF 15 ή Μετατροπή με ABBYY FineReader PDF 15 και επιλέξτε μία από τις εντολές μετατροπής.

* Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε επίσης: Σελίδα του FineReader στον ιστότοπο της ABBYY (http://www.ABBYY.com/FineReader/) για μια λίστα με τις εκδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.