Ψηφιακή υπογραφή

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε ψηφιακή υπογραφή σε έγγραφα και να επικυρώνετε οποιαδήποτε ψηφιακή υπογραφή σε ένα έγγραφο. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του ατόμου που υπέγραψε το έγγραφο. Επιπλέον, οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υπογεγραμμένα έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί.

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο:

 1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο > Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής....
 2. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί η υπογραφή ή απλώς κάντε κλικ στην επιθυμητή θέση.
 3. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί από την αναπτυσσόμενη λίστα Υπογραφή ως. Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Προβολή πιστοποιητικού....
  Εάν το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε. Για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό, κάντε δεξιό κλικ στην Εξερεύνηση των Windows, επιλέξτε Εγκατάσταση πιστοποιητικού στο μενού συντόμευσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικού.
 4. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Αιτία για να καθορίσετε την αιτία υπογραφής του εγγράφου. Τα πεδία Θέση και Επικοινωνία χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την τοποθεσία όπου έχει υπογραφεί το έγγραφο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας αντίστοιχα.
  Στο πεδίο Αιτία, μπορείτε είτε να επιλέξετε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο κείμενο.
 5. Σε μια υπογραφή μπορούν επίσης να καθοριστούν τα ακόλουθα: η ημερομηνία και ώρα υπογραφής, τα στοιχεία ιδιοκτήτη υπογραφής καθώς και το όνομα και ο αριθμός έκδοσης του προγράμματος FineReader που χρησιμοποιήθηκε.
  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες πληροφορίες προβάλλονται στην υπογραφή αποεπιλέγοντας τα ονόματα των πεδίων που δεν επιθυμείτε να προβάλλονται.
  Αν δεν επιθυμείτε να προβάλλονται τα ονόματα των πεδίων στην υπογραφή, αποεπιλέξτε το Προβολή ετικετών.
 6. Αν απαιτείται, κάντε κλικ στο Ρύθμιση διακομιστή χρονικής σήμανσης και καθορίστε τη διεύθυνση URL διακομιστή. Αν απαιτούνται διαπιστευτήρια εισόδου για την ολοκλήρωση μιας σύνδεσης, εισαγάγετε όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου.
 7. Πραγματοποιήστε την επιλογή Περιθώρια και φόντο για να προσθέσετε ένα πλαίσιο και γκρι φόντο στην υπογραφή σας.
 8. Επιλέξτε Προσθήκη προσαρμοσμένης εικόνας στην ψηφιακή υπογραφή αν θέλετε η υπογραφή σας να περιλαμβάνει μια εικόνα. Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή εικόνας... για να μεταβείτε σε ένα αρχείο εικόνας. Η εικόνα θα εμφανιστεί στα αριστερά της υπογραφής.
 9. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση και υπογραφή.
 10. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

Αυτό θα προσθέσει στο έγγραφο μια ψηφιακή υπογραφή με τις καθορισμένες παραμέτρους.

Μια υπογραφή περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του εγγράφου κατά τη στιγμή της υπογραφής. Εάν προσθέτετε μια νέα υπογραφή σε ένα ήδη υπογεγραμμένο έγγραφο, οι υπογραφές που προστέθηκαν προηγουμένως θα εξακολουθούν να ισχύουν.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες μιας υπογραφής σε ένα έγγραφο:

 • Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων υπογραφής... στο μενού συντόμευσης ή
 • Κάντε διπλό κλικ στην υπογραφή στο παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF, το ABBYY FineReader επικυρώνει αυτόματα τις ψηφιακές υπογραφές στο έγγραφο, εφόσον υπάρχουν. Τα αποτελέσματα επικύρωσης θα εμφανίζονται στο παράθυρο ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ το οποίο περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπογραφές που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο.

Για να διαγράψετε μια υπογραφή:

 • Κάντε δεξί κλικ στην υπογραφή και επιλέξτε Αφαίρεση υπογραφής στο μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να διαγράψετε μια υπογραφή από ένα έγγραφο μόνον εάν διαθέτετε το αντίστοιχο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία ψηφιακές υπογραφές σε ένα έγγραφο.

04.03.2022 7:13:06

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.