Τεχνική υποστήριξη

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του ABBYY FineReader, συμβουλευτείτε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που διαθέτετε (το Εγχειρίδιο χρήσης και τη Βοήθεια) πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε ξανά στις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στη γνωσιακή βάση της ABBYY.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ερώτησή σας στα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος ή στη γνωσιακή βάση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της ABBYY. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δελτίο υποστήριξης χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα http://onlinesupport.abbyy.com.

Στην περίπτωση ενός τεχνικού ζητήματος, επισυνάψτε ένα αρχείο αναφοράς συστήματος στο δελτίο υποστήριξης που διαθέτετε. Για να δημιουργήσετε μια αναφορά συστήματος, επιλέξτε Βοήθεια > Σχετικά > Πληροφορίες συστήματος... > Αποθήκευση....

Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά συστήματος, συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο δελτίο υποστήριξης:

  • Τον σειριακό αριθμό του αντιγράφου σας ή τον κωδικό υποστήριξης (επιλέξτε Βοήθεια > Σχετικά > Πληροφορίες Άδειας Χρήσης για να βρείτε τον σειριακό αριθμό του αντιγράφου του προϊόντος).
  • Τον αριθμό δομής του αντιγράφου σας (επιλέξτε Βοήθεια > Σχετικά για να βρείτε τον αριθμό δομής του αντιγράφου του προϊόντος).
  • Την έκδοση των Windows που διαθέτετε.
  • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε συναφή.

Προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της ABBYY, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για την έκδοση του ABBYY FineReader που διαθέτετε. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε Βοήθεια > Έλεγχος για ενημερώσεις.

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες, που υπόκεινται στην Πολιτική κύκλου ζωής του προϊόντος και τεχνικής υποστήριξης. Για να εγγράψετε το αντίγραφο προϊόντος σας, επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα του ιστοτόπου της ABBYY ή κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια>Εγγραφή... στο προϊόν.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.