Ordliste

Download
A B D E F G I K L M O P S T U

A

ABBYY Business Card Reader er et praktisk program, der gør det muligt for brugerne at scanne visitkort, opsamle kontaktoplysninger, og eksportere de opsamlede kontakter i forskellige elektroniske formater. Programmet kan også klare scanninger og fotos af visitkort der er gemt på brugercomputere.

ABBYY FineReader dokument er et objekt oprettet af ABBYY FineReader til at behandle et papirdokument. Det indeholder billederne af dokumentsiderne, deres genkendte tekst (om nogen), og programindstillingerne.

ABBYY Hot Folder er en planlægningsagent der tillader at brugere vælger en mappe med billeder og specificerer tiden for billedbehandling i denne mappe. ABBYY FineReader vil automatisk behandle billederne fra den valgte mappe.

ABBYY Screenshot Reader er et program der gør det muligt for brugere at oprette skærmbilleder og genkende tekst på dem.

Adgangskode for dokumentåbning er et password der forhindrer brugere fra at åbne et PDF-dokument, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) er en teknologi der øger konverteringskvaliteten for flerside dokumenter. For eksempel, kan den genkende elementer som overskrifter, sidehoveder og sidefødder, fodnoter, sidenumerering og underskrifter.

Aktivering er processen med at modtage en speciel kode fra ABBYY, der tillader brugeren at anvende sin kopi af produktet i fuld version på en bestemt computer.

Aktiveringskode er en kode, der er udstedt af ABBYY til hver bruger af ABBYY FineReader 12, under aktiveringen. En aktiveringskode er påkrævet for at aktivere ABBYY FineReader på den computer der genererede Produkt ID.

Aktivt område er et aktuelt udvalgt område på billedet, der kan slettes, flyttes eller redigeres. For at gøre et område aktivt, klik på det. Rammen omkring et aktivt område er fed og har små firkanter, der kan trækkes for at ændre dets størrelsen.

Automatiseret opgave er et sæt af bearbejdningstrin for et dokument. ABBYY FineReader 12 indeholder et antal prækonfigurerede automatiserede opgaver, som er tilgængelige fra vinduet Opgaver. Brugere kan også oprette deres egen automatiserede opgaver.

Automatisk dokumentføder (ADF) er en enhed, der automatisk føder dokumenter til en scanner. En scanner med en ADF kan scanne flere sider uden manuel indblanding. ABBYY FineReader kan arbejde med flersidede dokumenter.

B

Baggrundsbilledområde er et billedområde, der indeholder et billede med tekst påtrykt over det.

Billedeområde er et billedområde, der indeholder et billede. Denne type område kan indramme et egentligt billede eller andre genstande (f. eks. et tekstfragment), der skal vises som et billede.

Til toppen

D

Dokument analyse er processen at identificere den logiske struktur i et dokument og områder der indeholder forskellige typer af data. Dokumentanalyse kan udføres automatisk eller manuelt.

Dokumentindstillinger er et sæt af optioner, der kan vælges i dialogboksen Indstillinger (Funktioner > Indstillinger). Dokumentindstillinger inkluderer også brugersprog og mønstre. Dokumentindstillinger kan gemmes og derefter anvendes i andre ABBYY FineReader dokumenter.

Dokumenttype er en parameter, der fortæller programmet hvor den oprindelige tekst blev udskrevet (f. eks. på en laserprinter, en skrivemaskine, osv.). For laserudskrevne tekster, vælg Auto; for tekster skrevet på skrivemaskine, vælg Skrivemaskine; for fax, vælg Fax.

Driver er et software program, der styrer computertilbehør (f.eks., en scanner, en monitor, osv.).

E

Ekstra bindestreg er en bindestreg (¬) der indikerer præcist hvor et ord eller ordkombination skal deles hvis det fremkommer sidst på en linje (f.eks. "autoformat" skal deles til "auto" og "format"). ABBYY FineReader erstatter alle de bindestreger den finder i ordbogen med ekstra bindestreger.

F

Farvetilstand bestemmer, om dokumentets farver skal bevares. Sort-hvide billeder resulterer i mindre ABBYY FineReader dokumenter og er hurtigere at behandle.

Forbudte tegn  er tegn, som du tror aldrig vil forekomme i en tekst, der skal genkendes. Specificering af disse forbudte tegn, øger hastigheden og kvaliteten af OCR.

Forkortelse er en kortere form af et ord eller en sætning (f. eks. MS-DOS står for Microsoft Disk Operating System, FN for Forenede Nationer, osv.).

G

Genkendelsesområde et billedområde, som ABBYY FineReader bør analyserer automatisk.

Til toppen

I

Ignorerede tegn er ikke-bogstavstegn fundet i ord (f.eks. stavelsestegn eller accent). Disse tegn ignoreres under stavekontrollen.

K

Kodeside er en tabel, der skaber overensstemmelse mellem tegn og deres koder. Brugere kan vælge de tegn de behøver, fra dem der er tilgængelige på kodesiden.

Kodet PDF er et PDF dokument der indeholder information om dokumentstrukturen, som dens logiske dele, billeder og tabeller. Strukturen af et dokument er kodet i PDF-koder. En PDF-fil med sådanne koder kan blive ændret, så det passer til forskellige skærmstørrelser og vises godt på håndholdte enheder.

L

Licensstyring er et program der anvendes for at administrerer ABBYY FineReader licenser og aktivere ABBYY FineReader 12 Corporate.

Ligatur er en kombination af to eller flere tegn, som "hænger sammen" (f. eks. fi, fl, ffi). Disse tegn er svære for ABBYY FineReader at separere. OCR-præcisionen bliver forbedret ved at behandle dem som et tegn.

Lysstyrke er en billedparameter, der afspejler mængden af hvidt i et billede. Større lysstyrke gør billedet "hvidere". Angivelse af en passende værdi for lysstyrke øger genkendelseskvaliteten. Du kan finde flere oplysninger under "Scanning af papirdokumenter."

M

Mønster er et sæt af associationer mellem midlede tegnbilleder og deres respektive navne. Mønstre oprettes når du træner ABBYY FineReader på en bestemt tekst.

Til toppen

O

Omnifont system er et genkendelsessystem, der genkender tegnsæt i enhver font uden forudgående træning.

Område er en del af et billede der er omgivet af en ramme og indeholder en bestemt type oplysninger. Inden der udføres OCR, detekterer ABBYY FineReader tekst, billede, tabel, og stregkodeområder, for at kunne bestemme hvilke billedafsnit der skal genkendes og i hvilken rækkefølge.

Områdeskabelon er en skabelon, der indeholder information om størrelserne og placeringerne af områder, i dokumenter med ensartet udseende.

Opgavestyring er en ABBYY FineReader funktion, som giver brugere mulighed for at køre en automatiseret opgave, oprette og redigere automatiserede opgaver, og sletter brugerdefinerede automatiserede opgaver.

Opløsning er en scanningsparameter der måles i dpi (punkter pr. tomme). Opløsning på 300 dpi skal anvendes for tekstsæt i 10 pt font og større, 400 til 600 dpi er bedre for tekster med små fontstørrelser (9 pt og mindre).

P

Paradigme er et sæt af alle grammatiske former af et ord.

PDF sikkerhedsindstillinger er restriktioner, der forhindrer et PDF dokument fra at blive åbnet, redigeret, kopieret eller udskrevet. Disse indstillinger inkluderer password for dokumentåbning, tilladelsespasswords, og krypteringsniveauer.

Primære form er "ordbogsformen" af et ord (hovedord i ordbøger er normalt angivet i deres primære former).

Produkt-ID genereres automatisk på grundlag af hardwarekonfigurationen ved aktivering af ABBYY FineReader på en bestemt computer.

Punkter pr. tomme (dpi)er en måleenhed for billedopløsning.

Til toppen

S

Sammensat ord er et ord sammensat af to eller flere eksisterende ord. I ABBYY FineReader, er et sammensat ord et ord, som programmet ikke kan finde i sin ordbog men som kan skabes ud fra to eller flere ord fra ordbogen.

Scanner er en enhed til at indlæse billeder i en computer.

Separatorer er symboler der kan adskille ord (f.eks. /, \, streg) og er separeret fra selve ordene af mellemrum.

Sidelayout er placeringen af tekst, tabeller, billeder, paragraffer og kolonner på en side. Skrifttyper, skriftstørrelser, skrifttypefarver, tekstbaggrund, og tekstens retning er også en del af sidelayout.

Skanningstilstand er en scanningsparameter, der bestemmer om et billede skal scannes i sort og hvid, gråtone eller farve.

Skrifttype med fast bredde er en skrifttype (som Courier New), hvor alle tegn har samme bredde. For bedre OCR resultater med skrifttyper med fast bredde skal du vælge Funktioner > Indstillinger..., klikke på fanen Dokument og vælge Skrivemaskine under Dokumenttype.

Skrifttypeeffekter er fremtoningen af en font (f.eks. fed, skrå, understreget, gennemstreget, sænket, fremhævet, små bogstaver).

Spejlvendt billede er et billede med hvide tegn udskrevet på en mørk baggrund.

Stregkodeområde er et billedområde, der indeholder en stregkode.

Support-ID er en unik identifikation af et serienummer der indeholder oplysninger om licensen og den computer, hvorpå den bruges. Et Support-ID giver ekstra beskyttelse og kontrolleres af den tekniske support, før teknisk support ydes.

Til toppen

T

Tabelområde er et billedområde, der indeholder oplysninger i tabelform. Når programmet læser denne type af område, tegner den vertikale og horisontale separatorer indenfor området, for at danne en tabel. Dette område gengives derefter som en tabel i output teksten.

Tekstområde er et område der indeholder tekst. Tekstområder bør kun indeholde enkeltkolonne tekst.

Tilladelsespassword er et password, der forhindrer brugere fra at udskrive og redigere et PDF dokument, medmindre de indtaster det password forfatteren har specificeret. Hvis bestemte sikkerhedsindstillinger er specificeret for et PDF-dokumentet, vil andre brugere ikke kunne ændre disse indstillinger, medmindre de indtaster tilladelsespasswordet.

Træning er processen at etablere en sammenhæng mellem et tegnbillede og selve tegnet. (Se "Genkendelse med træning" for oplysninger.)

U

Unicode er en standard, der er udviklet af Unicode Consortium (Unicode, Inc.) og er en 16-bit internationalt kodningsystem for behandling af tekster.

Usikre ord  er ord der indeholder et eller flere usikre tegn.

Usikre tegn  er tegn der kan være genkendt forkert af programmet.

Til toppen

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.