Billedforbehandling

Download

Forvrængede tekstlinjer, forvrængning, støj og andre defekter der almindeligvis findes i scannede billeder og digitale fotos kan sænke genkendelseskvaliteten. ABBYY FineReader kan fjerne disse fejl automatisk, og du kan også fjerne dem manuelt.

Automatisk billed-forbehandling

ABBYY FineReader har adskillige forbehandlingsfunktioner for billeder. Hvis disse funktioner er aktiveret, vil programmet automatisk bestemmer, hvordan et billede kan forbedres på grundlag af dets type og eventuelle nødvendige forbedringer: fjerner støj, korrigerer skævheder, og udglatter automatisk tekstlinjer og korrigerer trapezformet forvridninger.

Bemærk: Disse foranstaltninger kan tage en betydelig mængde tid.

Udfør trinnene nedenfor, hvis du vil have at ABBYY FineReader 12 automatisk forbehandler alle billeder, der bliver åbnet eller scannet.

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner >Indstillinger…).
 2. Klik på fanen Scan/Åbn og sørg for at indstillingen Behandl sider automatisk, efterhånden som de tilføjes i gruppen Generelt er aktiveret og at de nødvendige handlinger er valgt i gruppen billedforbehandling.

Bemærk: Automatisk billedeforbehandling kan også blive aktiveret og deaktiveret i dialogboksen Åbn bilede (Fil >Åbn PDF-fil eller -billede…) og scanningsdialogboksen.

Manuel redigering af billeder

Du kan deaktivere automatisk forbehandling og redigere billeder manuelt med billedredigering.

Følg instruktionerne nedenfor for at redigere et billede manuelt:

 1. Åbn billedredigeringen ved at klikke på Redigér billede… på menuen Side.

Den venstre del af BILLEDREDIGERING indeholder den side af FineReader-dokument, der blev valgt da du åbnede Billedredigering. Højre side indeholder flere faner med værktøjer til redigering af billeder.

 1. Vælg et værktøj, og foretag de ønskede ændringer. De fleste værktøjer kan anvendes til udvalgte sider eller på alle sider i dokumentet. Du kan vælge sider med rullelisten Udvælgelse eller i vinduet Sider.
 2. Klik på knappen Afslut billedredigering når du er færdig med at redigere billedet.

Billedredigering indeholder følgende værktøjer:

 • Anbefalet forbehandling Programmet bestemmer automatisk, hvilke justeringer der skal foretages i billedet. Justeringer der kan anvendes omfatter fjernelse af støj og sløring, farveinversion for at gøre baggrundsfarven lys, skævhedskorrektion, udretning af tekstlinjer, korrektion af trapezformet forvrængning, og trimning af billedgrænser.
 • Fjern skævhed Korrigerer et skævt billede.
 • Ret tekstlinjer ud Glatter enhver kurvet tekstlinjer på billedet ud.
 • Korrigering af foto  Med værktøjerne i denne gruppe kan du rette tekst linjer ud, fjerne støj og slør, og gøre dokumentets baggrundsfarve hvid.
 • Korriger trapezoidforvrængning Korrigerer trapezformede forvridninger og fjerner billedet kanter det ikke indeholder brugbare data. Når dette værktøj er valgt, vises et blåt gitter på billedet. Træk gitterets hjørner i hjørnerne af billedet. Hvis du gør det rigtigt, vil gitterets vandrette linjer være parallelle med tekstlinjerne. Klik nu på knappen Korrekt.
 • Roter og vend i denne gruppe lader dig rotere billeder og vende dem lodret eller vandret for at få teksten på billedet til at vende i den rigtige retning.
 • Opdel i denne gruppe giver dig mulighed for at dele billedet op i mindre dele. Dette kan være nyttigt, hvis du skal scanne en bog og har brug for at opdele modstående sider.
 • Beskær Fjerner billedekanter, der ikke indeholder noget nyttigt.
 • Vend Inverterer billedfarver. Dette kan være nyttigt, hvis man har at gøre med tekstfarver der ikke er standard (lys tekst på en mørk baggrund).
 • Opløsning  Ændrer billedopløsningen.
 • Lysstyrke og kontrast  Ændrer lysstyrken og kontrasten i billedet.
 • Niveauer Dette værktøj giver dig mulighed for at justere farve niveauerne af billeder ved at ændre intensiteten af skygger, lys og halvtoner.

For at forøge kontrasten i et billede kan man flytte skyderne til venstre og højre på histogrammets Inputniveauer. Venstre skydeknap angiver den farve, der skal anses for at være den sorteste del af billedet, og den højre skydeknap angiver den farve, der skal anses for at være den hvideste del af billedet. Hvis man flytter den midterste skyder til højre bliver billedet mørkere, og hvis man flytter den til venstre vil billedet bliver lysere.

Justere skyderen for at reducere kontrasten i billedet.

 • Viskelæder Sletter en del af billedet.
 • Fjern farvemærker Fjerner alle farvestempler og pennemærker for at lette genkendelse af tekst, der skjules af sådanne mærker. Dette værktøj er beregnet til scannede dokumenter med mørk tekst på en hvid baggrund. Anvend ikke dette værktøj til digitale billeder og dokumenter med farvet baggrund.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.